Lịch công tác UBND Phường Hòa Minh Lịch công tác UBND Phường Hòa Minh


LỊCH TUẦN THỨ 36
TỪ NGÀY 04/09/2017 ĐẾN NGÀY 10/09/2017
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 04/09/2017
Thứ ba 05/09/2017
Thứ tư 06/09/2017
Thứ năm 07/09/2017
Thứ sáu 08/09/2017
Thứ bảy 09/09/2017
Chủ nhật 10/09/2017
LỊCH DỰ KIẾN