Lịch công tác UBND Phường Hòa Minh Lịch công tác UBND Phường Hòa Minh


LỊCH TUẦN THỨ 23
TỪ NGÀY 04/06/2018 ĐẾN NGÀY 10/06/2018
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 04/06/2018
Thứ ba 05/06/2018
Thứ tư 06/06/2018
Thứ năm 07/06/2018
Thứ sáu 08/06/2018
Thứ bảy 09/06/2018
Chủ nhật 10/06/2018
LỊCH DỰ KIẾN