Lịch công tác UBND Phường Hòa Minh Lịch công tác UBND Phường Hòa Minh


LỊCH TUẦN THỨ 39
TỪ NGÀY 24/09/2018 ĐẾN NGÀY 30/09/2018
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 24/09/2018
Thứ ba 25/09/2018
Thứ tư 26/09/2018
Thứ năm 27/09/2018
Thứ sáu 28/09/2018
Thứ bảy 29/09/2018
Chủ nhật 30/09/2018
LỊCH DỰ KIẾN