Lịch công tác UBND Phường Hòa Minh Lịch công tác UBND Phường Hòa Minh


LỊCH TUẦN THỨ 16
TỪ NGÀY 15/04/2019 ĐẾN NGÀY 21/04/2019
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 15/04/2019
Thứ ba 16/04/2019
Thứ tư 17/04/2019
Thứ năm 18/04/2019
Thứ sáu 19/04/2019
Thứ bảy 20/04/2019
Chủ nhật 21/04/2019
LỊCH DỰ KIẾN