Lịch công tác UBND Phường Hòa Minh Lịch công tác UBND Phường Hòa Minh


LỊCH TUẦN THỨ 3
TỪ NGÀY 14/01/2019 ĐẾN NGÀY 20/01/2019
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 14/01/2019
Thứ ba 15/01/2019
Thứ tư 16/01/2019
Thứ năm 17/01/2019
Thứ sáu 18/01/2019
Thứ bảy 19/01/2019
Chủ nhật 20/01/2019
LỊCH DỰ KIẾN