Lịch công tác UBND Phường Hòa Khánh Nam Lịch công tác UBND Phường Hòa Khánh Nam


LỊCH TUẦN THỨ 12
TỪ NGÀY 18/03/2019 ĐẾN NGÀY 24/03/2019
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 18/03/2019
Thứ ba 19/03/2019
Thứ tư 20/03/2019
Thứ năm 21/03/2019
Thứ sáu 22/03/2019
Thứ bảy 23/03/2019
Chủ nhật 24/03/2019
LỊCH DỰ KIẾN