Lịch công tác UBND Phường Hòa Hiệp Bắc Lịch công tác UBND Phường Hòa Hiệp Bắc


LỊCH TUẦN THỨ 46
TỪ NGÀY 11/11/2019 ĐẾN NGÀY 17/11/2019
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 11/11/2019
Thứ ba 12/11/2019
Thứ tư 13/11/2019
Thứ năm 14/11/2019
Thứ sáu 15/11/2019
Thứ bảy 16/11/2019
Chủ nhật 17/11/2019
LỊCH DỰ KIẾN