Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 21
TỪ NGÀY 22/05/2017 ĐẾN NGÀY 28/05/2017
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 22/05/2017
Thứ ba 23/05/2017
Thứ tư 24/05/2017
Thứ năm 25/05/2017
Thứ sáu 26/05/2017
Thứ bảy 27/05/2017
Chủ nhật 28/05/2017
LỊCH DỰ KIẾN