Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 30
TỪ NGÀY 24/07/2017 ĐẾN NGÀY 30/07/2017
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 24/07/2017
Thứ ba 25/07/2017
Thứ tư 26/07/2017
Thứ năm 27/07/2017
Thứ sáu 28/07/2017
Thứ bảy 29/07/2017
Chủ nhật 30/07/2017
LỊCH DỰ KIẾN