Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 17
TỪ NGÀY 23/04/2018 ĐẾN NGÀY 29/04/2018
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 23/04/2018
Thứ ba 24/04/2018
Thứ tư 25/04/2018
Thứ năm 26/04/2018
Thứ sáu 27/04/2018
Thứ bảy 28/04/2018
Chủ nhật 29/04/2018
LỊCH DỰ KIẾN