Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 4
TỪ NGÀY 20/01/2020 ĐẾN NGÀY 26/01/2020
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 20/01/2020
Thứ ba 21/01/2020
Thứ tư 22/01/2020
Thứ năm 23/01/2020
Thứ sáu 24/01/2020
Thứ bảy 25/01/2020
Chủ nhật 26/01/2020
LỊCH DỰ KIẾN