Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 21
TỪ NGÀY 20/05/2019 ĐẾN NGÀY 26/05/2019
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 20/05/2019
Thứ ba 21/05/2019
Thứ tư 22/05/2019
Thứ năm 23/05/2019
Thứ sáu 24/05/2019
Thứ bảy 25/05/2019
Chủ nhật 26/05/2019
LỊCH DỰ KIẾN