Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 29
TỪ NGÀY 15/07/2019 ĐẾN NGÀY 21/07/2019
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 15/07/2019
Thứ ba 16/07/2019
Thứ tư 17/07/2019
Thứ năm 18/07/2019
Thứ sáu 19/07/2019
Thứ bảy 20/07/2019
Chủ nhật 21/07/2019
LỊCH DỰ KIẾN