Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 16
TỪ NGÀY 12/04/2021 ĐẾN NGÀY 18/04/2021
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 12/04/2021
Thứ ba 13/04/2021
Thứ tư 14/04/2021
Thứ năm 15/04/2021
Thứ sáu 16/04/2021
Thứ bảy 17/04/2021
Chủ nhật 18/04/2021
LỊCH DỰ KIẾN