Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 13
TỪ NGÀY 25/03/2019 ĐẾN NGÀY 31/03/2019
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 25/03/2019
Thứ ba 26/03/2019
Thứ tư 27/03/2019
Thứ năm 28/03/2019
Thứ sáu 29/03/2019
Thứ bảy 30/03/2019
Chủ nhật 31/03/2019
LỊCH DỰ KIẾN