Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 49
TỪ NGÀY 30/11/2020 ĐẾN NGÀY 06/12/2020
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 30/11/2020
Thứ ba 01/12/2020
Thứ tư 02/12/2020
Thứ năm 03/12/2020
Thứ sáu 04/12/2020
Thứ bảy 05/12/2020
Chủ nhật 06/12/2020
LỊCH DỰ KIẾN