Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 39
TỪ NGÀY 20/09/2021 ĐẾN NGÀY 26/09/2021
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 20/09/2021
Thứ ba 21/09/2021
Thứ tư 22/09/2021
Thứ năm 23/09/2021
Thứ sáu 24/09/2021
Thứ bảy 25/09/2021
Chủ nhật 26/09/2021
LỊCH DỰ KIẾN