Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 47
TỪ NGÀY 20/11/2017 ĐẾN NGÀY 26/11/2017
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 20/11/2017
Thứ ba 21/11/2017
Thứ tư 22/11/2017
Thứ năm 23/11/2017
Thứ sáu 24/11/2017
Thứ bảy 25/11/2017
Chủ nhật 26/11/2017
LỊCH DỰ KIẾN