Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 17
TỪ NGÀY 24/04/2017 ĐẾN NGÀY 30/04/2017
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 24/04/2017
Thứ ba 25/04/2017
Thứ tư 26/04/2017
Thứ năm 27/04/2017
Thứ sáu 28/04/2017
Thứ bảy 29/04/2017
Chủ nhật 30/04/2017
LỊCH DỰ KIẾN