Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 47
TỪ NGÀY 18/11/2019 ĐẾN NGÀY 24/11/2019
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 18/11/2019
Thứ ba 19/11/2019
Thứ tư 20/11/2019
Thứ năm 21/11/2019
Thứ sáu 22/11/2019
Thứ bảy 23/11/2019
Chủ nhật 24/11/2019
LỊCH DỰ KIẾN