Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 39
TỪ NGÀY 21/09/2020 ĐẾN NGÀY 27/09/2020
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 21/09/2020
Thứ ba 22/09/2020
Thứ tư 23/09/2020
Thứ năm 24/09/2020
Thứ sáu 25/09/2020
Thứ bảy 26/09/2020
Chủ nhật 27/09/2020
LỊCH DỰ KIẾN