Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 29
TỪ NGÀY 16/07/2018 ĐẾN NGÀY 22/07/2018
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 16/07/2018
Thứ ba 17/07/2018
Thứ tư 18/07/2018
Thứ năm 19/07/2018
Thứ sáu 20/07/2018
Thứ bảy 21/07/2018
Chủ nhật 22/07/2018
LỊCH DỰ KIẾN