Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 38
TỪ NGÀY 16/09/2019 ĐẾN NGÀY 22/09/2019
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 16/09/2019
Thứ ba 17/09/2019
Thứ tư 18/09/2019
Thứ năm 19/09/2019
Thứ sáu 20/09/2019
Thứ bảy 21/09/2019
Chủ nhật 22/09/2019
LỊCH DỰ KIẾN