Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 4
TỪ NGÀY 17/01/2022 ĐẾN NGÀY 23/01/2022
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 17/01/2022
Thứ ba 18/01/2022
Thứ tư 19/01/2022
Thứ năm 20/01/2022
Thứ sáu 21/01/2022
Thứ bảy 22/01/2022
Chủ nhật 23/01/2022
LỊCH DỰ KIẾN