Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 39
TỪ NGÀY 25/09/2017 ĐẾN NGÀY 01/10/2017
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 25/09/2017
Thứ ba 26/09/2017
Thứ tư 27/09/2017
Thứ năm 28/09/2017
Thứ sáu 29/09/2017
Thứ bảy 30/09/2017
Chủ nhật 01/10/2017
LỊCH DỰ KIẾN