Con thuyền trong đời sống tín ngưỡng của cư dân vùng biển quận Liên Chiểu (06/12/2016)
Thuyền bè ngoài chức năng là phương tiện đi lại, vận chuyển, đánh bắt thuỷ sản, thông tin liên lạc…n...
Giữ lấy hồn quê (05/09/2016)
Chẳng biết tự bao giờ, hoạt động đua thuyền của người dân gần lưu vực sông Cu Đê, quận Liên Chi...
Lễ cúng tế năm 2016 đình làng Liên Chiểu (11/01/2016)
      Để tưởng nhớ các bậc tiền nhân có công sáng lập Làng Liên Chiểu, Theo thông lệ ...
Xây dựng nếp sống văn minh tại điểm di tích và Lễ hội (13/03/2015)
      Trong đời sống cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh tại các điểm di tích và l...
Lễ hội đình làng Hòa Phú (04/03/2015)
      Sáng 3/3 nhằm ngày 13 tháng giêng âm lịch, Hội đồng chư phái tộc làng Hòa Phú ...
Mùa Lễ hội trên địa bàn quận Liên Chiểu. (28/07/2014)
Quận Liên Chiểu là vùng đất có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời. Trải qua nhiều thế kỷ khai...
Lễ hội cầu ngư làng cá Nam Ô nét văn hoá ngư dân vùng biển (18/03/2014)
     Việt Nam là một quốc gia đã có hàng nghìn năm lịch sử. Cũng như nhiều quốc gia ...
Nét đẹp Lễ hội đình làng Trung Nghĩa (27/11/2013)
    Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, mặc dù các hình thức sinh hoạt văn hóa rất đa ...
Lăng ông và lễ hội cầu ngư ở Nam Ô 2 (27/11/2013)
Đến hẹn lại lên hàng năm cứ đến ngày rằm tháng 2 âm lịch dân làng Nam Ô2 phường Hòa Hiệp Nam lại tổ...
Khai mạc Lễ Hội “Văn hóa biển” Kim Liên-Hòa Hiệp Bắc (27/11/2013)
Sáng ngày 09/3/2012 tại Lăng Ông Kim Liên - Hòa Hiệp Bắc, Ban vận động Khu dân cư văn hóa biển Kim ...