Liên Chiểu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tổ chức của Đảng (04/12/2019)
Sáng 4/12, Quận ủy Liên Chiểu tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tổ chức của Đảng năm 2019. ...
Đảng ủy Hoà Khánh Bắc Quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (04/12/2019)
Chiều ngày 28/11, Đảng ủy Hoà Khánh Bắc tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Ch...
Đảng ủy Hòa Hiệp Bắc hội nghị thông tin thời sự trong nước và quốc tế (26/11/2019)
Sáng ngày 26/11, Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc hội nghị thông tin thời sự trong nước và quốc tế cho c...
Giải pháp nào cho nước mắm Nam Ô? (22/11/2019)
Ngày 21/11, UBMTTQVN Quận Liên Chiểu tổ chức hội nghị phản biện xã hội về giải pháp hỗ trợ bảo tồn ...
Liên Chiểu quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35 (22/11/2019)
Chiều ngày 22/11, Quận ủy Liên Chiểu hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35 CT/TW của...
Liên Chiểu tập huấn thực hiện Hiệp định EVFTA và CPTPP (12/11/2019)
Sáng ngày 12/11, Phòng Kinh tế phối hợp Đoàn Thanh niên quận Liên Chiểu tổ chức Lớp tập huấn tuyên ...
Liên Chiểu: Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2019 (04/11/2019)
  Chiều ngày 1/11, Ban Tuyên giáo Quận ủy Liên Chiểu tổ chức Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính ...
Liên Chiểu tập trung các nhiệm vụ trọng yếu từ nay đến cuối năm (17/10/2019)
Sáng ngày 16/10, Quận ủy Liên Chiểu hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 22, sơ kết công tác 9 th...
Hòa Khánh Bắc sơ kết 9 tháng đầu năm 2019 (17/10/2019)
Sáng ngày 15/10, UBND phường Hòa Khánh Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm v...
Quận Đoàn, Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2019 (17/10/2019)
Sáng ngày 12/10/2019, Quận Đoàn phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy Liên Chiểu tổ chức Hội nghị học...