Thông báo về việc giải quyết khiếu của nại của ông Trà Thanh Lộc (22/02/2016)
Thông báo về việc giải quyết khiếu của nại của ông Trà Thanh Lộc TẢI VỀ
Mẫu đơn - Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo (31/08/2015)
Mẫu đơn - Quy trình giải quyết      I. Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo. &nb...
Phản ánh về việc thực hiện "5 xây" và "3 chống" của cán bộ, công chức, viên chức UBND quận Liên Chiểu. (04/06/2014)
Bằng các phương tiện như: máy ghi hình, ghi âm, điện thoại di động... khi giao tiếp, giải quyết hồ s...