Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 18/2/2020 của UBND quận Liên Chiểu về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 (20/02/2020)
Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 18/2/2020 của UBND quận Liên Chiểu về Công tác phòng, chống tham nhũng ...
Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu năm 2020 (17/12/2019)
THÔNG BÁO Về việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu năm 2020 Thực hiện...
Hòa Hiệp Bắc hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về Luật Tố cáo 2018 (01/06/2019)
Chiều ngày 30/5, UBND phường Hòa Hiệp Bắc hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho trên 200 cán...
Liên Chiểu tập huấn Luật Tố cáo năm 2018 (17/05/2019)
Chiều ngày 15/5, UBND quận Liên Chiểu tổ chức tập huấn Luật Tố cáo năm 2018 cho cán bộ công chức là...
Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 26/4/2019 của UBND quận Liên Chiểu Triển khai thực hiện Luật Tố cáo năm 2018 trên địa bàn quận Liên Chiểu (02/05/2019)
  Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 26/4/2019 của UBND quận Liên Chiểu Triển khai thực hiện Luật...
Chi bộ 10 Kim Liên học và làm theo Bác (10/04/2019)
Mặc dù là khu vực dân cư có đời sống còn nhiều khó khăn, song bằng sự đoàn kết và nỗ lực, Cấp ủy Ch...
Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 22/3/2019 của UBND quận Liên Chiểu Kết quả 05 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 trên địa bàn quận Liên Chiểu (25/03/2019)
Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 22/3/2019 của UBND quận Liên Chiểu Kết quả 05 năm thi hành Luật hòa giải...
Báo cáo số 49/BC-UBND ngày 15/3/2019 của UBND quận Liên Chiểu về công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2019 (15/03/2019)
Báo cáo số 49/BC-UBND ngày 15/3/2019 của UBND quận Liên Chiểu về công tác phòng, chống tham nhũng qu...