Luật số: 39/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. (30/05/2014)
Số hiệu 39/2013/QH13 Trích yếu nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua,...
Phát động các phong trào thi đua năm 2014. (17/03/2014)
Ngày 14-3, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2013 v...
Liên Chiểu Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2013 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014. (26/02/2014)
Sáng ngày 25/02/2014, tại Hội trường Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu, UBND quận Liên Chiểu đã ...
Hòa Khánh Bắc đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Cờ thi đua của Chính phủ. (21/01/2014)
Sáng ngày 18/01/2014, UBND phường Hòa Khánh Bắc tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Huân chương Lao động ...
Liên Chiểu: Phát động Phong trào thi đua yêu nước và Hội thi Tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU. (25/12/2013)
Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2013, quận Liên Chiểu tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua yêu nước C...
Quy định xét chọn "Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu thành phố Đà Nẵng" (28/11/2013)
Ngày 24 tháng 10 năm 2013, Chủ tịch UBND Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 7385/QĐ-UBND về Quy đị...
Liên Chiểu ban hành Kế hoạch Tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước (28/11/2013)
Ngày 15 tháng 8 năm 2013 UBND quận Liên Chiểu đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND về việc tuyên...
Kế hoạch 70/KH-UBND ngày 15/08/2013 của UBND quận Liên Chiểu về Tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn quận Liên Chiểu từ nay đến năm 2015 (28/11/2013)
Kế hoạch 70/KH-UBND ngày 15/08/2013 của UBND quận Liên Chiểu về Tuyên truyền phong trào thi đua yêu...
Kiểm tra chất lượng công tác thi đua, khen thưởng ở quận Liên Chiểu (27/11/2013)
Sáng ngày 22 tháng 7 năm 2013, Đoàn công tác của Văn phòng Chủ tịch nước do ông Nguyễn Chí Thành,Vụ...