Kiểm tra chất lượng công tác thi đua, khen thưởng ở quận Liên Chiểu (27/11/2013)
Sáng ngày 22 tháng 7 năm 2013, Đoàn công tác của Văn phòng Chủ tịch nước do ông Nguyễn Chí Thành,Vụ...
Đề cương tuyên truyền: kỷ niêm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013) (27/11/2013)
  I- Hoàn cảnh ra đời, ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc và Ngày Tuyên thống thi đu...
Liên Chiểu phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2013 (27/11/2013)
Với chủ đề "Đảng bộ, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và nhân dân quận Liên Chiểu chung sức, đ...
Khối phường quận Liên Chiểu ký kết giao ước thi đua năm 2013 (27/11/2013)
Chiều 29/3/2013, tại cơ quan phường Hòa Hiệp Bắc, Khối Thi đua 5 phường thuộc quận Liên Chiểu&nbs...
Kiểm tra chất lượng công tác thi đua, khen thưởng ở quận Liên Chiểu (24/09/2013)
Sáng ngày 22 tháng 7 năm 2013, Đoàn công tác của Văn phòng Chủ tịch nước do ông Nguyễn Chí Thành,...
Liên Chiểu ban hành Kế hoạch Tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước (22/09/2013)
Thực hiện Quyết định số 4768/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ...