Liên Chiểu tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2014. (19/11/2014)
Sáng ngày 18/11/014, tại Hội trường Trung tâm hành chính UBND quận Liên Chiểu đã tổ chức Hội nghị...
HKN: Kỷ niệm 84 năm ngày Thành lập MTDTTNVN. (17/11/2014)
Sáng ngày 17/11, UBMTTQVN phường Hòa Khánh Nam kỷ niệm 84 năm ngày Thành lập Mặt trận dân tộc thống...
Một số vấn đề liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng cần lưu ý. (06/11/2014)
Ngày 16/11/2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (Luật số...
Một số nội dung cần lưu ý trong báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân trong năm 2014. (06/11/2014)
Năm 2013 và 2014, Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP và Thông tư số...
Hòa Hiệp Bắc sơ kết phát động thi đua 2014 và kết quả thực hiện Chỉ thị 21-CT/TU. (24/09/2014)
Sáng ngày 23/9, UBND phường Hòa Hiệp Bắc hội nghị Sơ kết phát động thi đua năm 2014,...
Một số văn bản mới triển khai, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013. (12/09/2014)
Nhằm làm tốt hơn công tác Thi đua - Khen thưởng, ngày 16/11/2013, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa...
Luật số: 39/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. (30/05/2014)
Số hiệu 39/2013/QH13 Trích yếu nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua,...
Phát động các phong trào thi đua năm 2014. (17/03/2014)
Ngày 14-3, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2013 v...
Liên Chiểu Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2013 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014. (26/02/2014)
Sáng ngày 25/02/2014, tại Hội trường Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu, UBND quận Liên Chiểu đã ...
Hòa Khánh Bắc đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Cờ thi đua của Chính phủ. (21/01/2014)
Sáng ngày 18/01/2014, UBND phường Hòa Khánh Bắc tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Huân chương Lao động ...