Bế mạc Hội thi Kỹ năng xử lý tình huống trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo năm 2016 (08/11/2016)
Trong thời gian từ ngày 29/7/2016 đến ngày 28/10/2016, Ban Tôn giáo thành phố Đà Nẵng đã tổ chức phá...
Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (13/09/2016)
    Ngày 08/9/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ...
Văn bản mới (13/09/2016)
- Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo t...
Thưởng cho Tổ trưởng dân phố đi du lịch (09/09/2016)
30 vị cán bộ khu dân cư: 20 Tổ trưởng dân phố, 5 Trưởng Ban Công tác Mặt trận (CTMT), 5 Bí thư Chi b...
Liên Chiểu:khen thưởng Cảnh sát PC&CC số 4 trong việc triển khai lực lượng chửa cháy rừng đặc dụng Nam Hải Vân (30/08/2016)
      Trong 02 ngày 17 và 19/8/2016 tại tiểu khu 4A rừng Đặc dụng Nam Hải Vân liên ti...
Công nhận 10 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thành phố Đà Nẵng - năm 2016 (13/07/2016)
Công nhận 10 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thành phố Đà Nẵng - năm 2016   Xét đề ...
Văn bản mới (05/07/2016)
1. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng  TẢI VÊ...