Liên Chiểu:khen thưởng Cảnh sát PC&CC số 4 trong việc triển khai lực lượng chửa cháy rừng đặc dụng Nam Hải Vân (30/08/2016)
      Trong 02 ngày 17 và 19/8/2016 tại tiểu khu 4A rừng Đặc dụng Nam Hải Vân liên ti...
Công nhận 10 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thành phố Đà Nẵng - năm 2016 (13/07/2016)
Công nhận 10 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thành phố Đà Nẵng - năm 2016   Xét đề ...
Văn bản mới (05/07/2016)
1. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng  TẢI VÊ...
Thi đua bầu cử đúng pháp luật (14/04/2016)
    "Thi đua thực...
Hòa Khánh Bắc tổng kết công tác hoạt động Ngân hàng Chính sách Xã hội năm 2015 (19/01/2016)
      Chiều ngày 14/1/2016, UBND phường tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động ủy thác v...
Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (07/12/2015)
  Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên B...