Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (07/12/2015)
  Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên B...
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2015 (04/12/2015)
       Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký quyết định tặng Bằ...
Hướng dẫn khen thưởng các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015 (13/10/2015)
Nhằm kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong p...
Danh sách tập thể và các cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng (07/10/2015)
Danh sách tập thể và các cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng (theo Quyết định số 7011/Q...
Kế hoạch Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ IV (08/09/2015)
Kế hoạch Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ IV :   TẢI VỀ
Quận Liên Chiểu tổ chức Lễ Trao tặng, Truy tặng Huân chương, Huy chương và Bằng khen kháng chiến cho các đối tượng có công cách mạng (05/05/2015)
       Hòa trong không khí toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang sôi nổi tổ ...
Quận Liên Chiểu tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV (2015-2020) (23/03/2015)
      Sáng ngày 20 tháng 3 năm 2015, quận Liên Chiểu tổ chức Hội nghị điển hình tiên...
Danh sách các tập thể cá nhân đề nghị thành phố khen thưởng năm 2014 (14/02/2015)
DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ THÀNH PHỐ KHEN THƯỞNG NĂM 2014   (Theo tờ trình số 20...