Công nhận 10 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thành phố Đà Nẵng - năm 2016 (13/07/2016)
Công nhận 10 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thành phố Đà Nẵng - năm 2016   Xét đề ...
Văn bản mới (05/07/2016)
1. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng  TẢI VÊ...
Thi đua bầu cử đúng pháp luật (14/04/2016)
    "Thi đua thực...
Hòa Khánh Bắc tổng kết công tác hoạt động Ngân hàng Chính sách Xã hội năm 2015 (19/01/2016)
      Chiều ngày 14/1/2016, UBND phường tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động ủy thác v...
Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (07/12/2015)
  Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên B...
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2015 (04/12/2015)
       Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký quyết định tặng Bằ...
Hướng dẫn khen thưởng các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015 (13/10/2015)
Nhằm kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong p...