Phường Hòa Minh tổng kết phong trào thi đua năm 2017 (08/02/2018)
      Sáng ngày 23/1/2018, Ủy ban nhân dân phường Hòa Minh tổ chức Hội nghị tổng kết ...
Hòa Hiệp Nam: 11 tập thể và 24 cá nhân được khen thưởng trong công tác hội và phong trào thanh thiếu nhi (15/01/2018)
Ngày 13/1, Hội nông dân, Hội Phụ nữ và Đoàn thanh niên phường Hòa Hiệp Nam hội ngị tổng kết côn...
Liên Chiểu thực hiện tốt nhiệm vụ Quốc phòng quân sự địa phương (15/01/2018)
Xác định công tác quốc phòng quân sự địa phương (QPQSĐP) là một trong những nhiệm vụ t...
26 giải pháp sáng kiến của quận Liên Chiểu được công nhận (09/01/2018)
Ngày 21.12.2017, Hội đồng sáng kiến quận Liên Chiểu do ông Nguyễn Hữu Thiết, Phó Chủ tịch UBND quận ...
Văn bản mới về công tác Thi đua - Khen thưởng (09/11/2017)
1. Nghị định 91/2017/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thư...
Văn bản Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, Hướng dẫn số 965/HD-SNV về công tác Thi đua khen thưởng (21/08/2017)
      1. Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc Quy định chi...
Kê hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017 (28/03/2017)
Kê hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố...
Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017 (28/03/2017)
Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017 TẢI VỀ
Tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp Nam Hải Vân (27/03/2017)
Sáng 22/3/2017, UBND quận Liên Chiểu tổ chức Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp xây dựng Nam Hải Vân t...
Phòng Cảnh sát PC&CC Số 4: Đơn vị được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua (27/03/2017)
         Xác định công tác phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ quan trọng, nhữ...