Văn bản mới về công tác Thi đua - Khen thưởng (09/11/2017)
1. Nghị định 91/2017/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thư...
Văn bản Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, Hướng dẫn số 965/HD-SNV về công tác Thi đua khen thưởng (21/08/2017)
      1. Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc Quy định chi...
Kê hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017 (28/03/2017)
Kê hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố...
Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017 (28/03/2017)
Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017 TẢI VỀ
Tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp Nam Hải Vân (27/03/2017)
Sáng 22/3/2017, UBND quận Liên Chiểu tổ chức Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp xây dựng Nam Hải Vân t...
Phòng Cảnh sát PC&CC Số 4: Đơn vị được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua (27/03/2017)
         Xác định công tác phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ quan trọng, nhữ...
Công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc (23/03/2017)
  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp lần thứ 66 củ...
Liên Chiểu: Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 29 (16/03/2017)
Sáng ngày 14/3, UBND quận Liên Chiểu hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 29 CT/TU của Ban thường...