Hội nghị giao ban Tổ trưởng dân phố phường Hòa Hiệp Bắc (17/06/2013)
Ủy ban nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức Hội nghị giao ban 108 Tổ trưởng tổ dân phố thường kỳ...
Hòa Khánh Bắc tổ chức phân công cán bộ công chức quận, phường đứng điểm tại các tổ dân phố năm 2013 (29/05/2013)
Sáng ngày 25/05/2013, phường Hòa Khánh Bắc tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch phân công cán bộ,...
Phân công cán bộ, công chức quận, phường đứng điểm các Tổ dân phố phường Hòa Hiệp Bắc (24/05/2013)
Sáng ngày 23/05/2013, phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch phân công cán bộ,...
Liên Chiểu với công tác nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dân phố (23/04/2013)
Trong những năm gần đây, lãnh đạo Quận ủy và chính quyền quận Liên Chiểu - thành phố Đà Nẵng quan...