Tổ trưởng dân phố như… “người nhà” (04/05/2018)
Gắn bó với bà con ngay từ những ngày đầu thành lập quận, đến nay đã hơn 20 năm ăn cơm nhà vác tù và ...
Liên Chiểu tập huấn nghiệp vụ tổ dân phố (19/04/2018)
       Trong 2 ngày 19 và 20/4, UBND quận Liên Chiểu phối hợp Sở nội vụ tổ chức ...
Hòa Hiệp Bắc giao ban Tổ Trưởng dân phố (01/11/2017)
     Sáng ngày 28/11/2017, Ủy ban nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức Hội nghị giao ...
Hòa Hiệp Bắc, tổ chức gặp mặt Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2015-2017 (10/10/2017)
     Sau khi Phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức công bố Quyết định công nhận Tổ trưởng Tổ dâ...
Hòa Khánh Nam: Hội nghị công bố quyết định công nhận chức danh Tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2017-2020 (25/09/2017)
     Vừa qua, ngày 22/9/2017, UBND phường Hòa Khánh Nam đã tổ chức Hội nghị công bố q...
Hòa Minh tổng kết công tác bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố. (25/09/2017)
     Chiều 19/9, UBND phường Hòa Minh tổng kết công tác bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố. ...
Hòa Khánh Nam: Hoàn thành công tác bầu cử Tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2017-2020 (19/09/2017)
Đến hết ngày 12/9/2017, 70 tổ dân phố trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam đã tổ chức thành công bầu cử...
Hội nghị bầu cử Tổ Trưởng, tổ phó TDP trên địa bàn phường Hoà Khánh Bắc (19/09/2017)
Từ  ngày 05 đến ngày 12 tháng 9 năm 2017. Toàn thể cử tri đại diện hộ gia đình của 81 tổ d...
Phường Hỏa Hiệp Bắc tổ chức Hội nghị công bố Quyết định công nhận Tổ trưởng, tổ phó các tổ dân phố nhiệm kỳ 2017-2020 (12/09/2017)
Sáng ngày 12/9/2017, UBND phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức Hội nghị công bố Quyết định công nhận tổ trưởn...
Hòa Khánh Bắc, tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu chức danh Tổ trưởng Tổ dân phố. (28/08/2017)
Sáng ngày 19/8/2017 Ủy ban MTTQVN phường phối hợp với UBND phường tổ chức Hội nghị triển khai công t...