Kế hoạch triển khai thực hiện mục tiêu chất lượng của UBND quận Liên Chiểu trong năm 2021 (16/04/2021)
Kế hoạch số 79/KH-BCĐ ngày 15/4/2021 của BCĐ ISO UBND quận Liên Chiểu về triển khai thực hiện mục t...
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001: 2008 (11/10/2016)
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001: 2008 TẢI VỀ
Quyết định Về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (11/10/2016)
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 90...