Góp ý dự thảo Góp ý dự thảo

STT Tập tin đính kèm Hành động
1 Dự thảo Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của UBND quận Liên Chiểu. 06/06/2014 12/06/2014 QC VTLT.rar
Xem góp ý
2 Đề án xã hội hóa công tác hướng dẫn và đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại quận Liên Chiểu 20/10/2016 28/10/2016 Đề án CNTT.doc
bìa(đề án).doc
Xem góp ý
3 Đóng góp ý kiến demo chuyên trang HĐND 15/04/2017 20/06/2017 layout1.png
lc (1).png
lc (2).png
lc2 (1).png
lc.png
lc (3).png
Xem góp ý
4 Góp ý demo phần mềm cơ sở dữ liệu doanh nghiệp 26/02/2017 20/05/2017 GioiThieu_Quanlydoanhnghiep_LienChieu - 04.11.2016 (2).pdf
Xem góp ý
5 Góp ý dự thảo Quy chế Hoạt động của website quận Liên Chiểu trên Internet 14/10/2015 12/11/2015 Quy che website Lien Chieu dieu chinh them hoan chinh (1).doc
Xem góp ý
6 Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập quận (1997-2017) với nhiều hoạt động thiết thực, Thành ủy, UBND, UBMTQVN có bức trướng kỷ niệm tặng UBND quận. Phòng Nội vụ gửi đến CBCCVC nội dung Bức trướng , đề nghị các anh/ chị tham gia góp ý 09/08/2016 30/08/2016 Bức trướng 1.docx
Bức trướng 2.docx
Bức trướng 3.docx
Xem góp ý
7 Quyết định thành lập Tổ thư ký và Quyết định phân công nhiệm vụ 26/10/2016 03/11/2016 phân công nhiệm vụ TTK.docx
TL to thu ky.doc
Xem góp ý
8 V/v góp ý nội dung Ấn phẩm chào mừng 20 năm thành lập quận Liên Chiểu 30/11/2016 29/12/2016 CV-70-web gop y Tap sach.doc
BiaLC (1).jpg
LienChieu23-11 (1).pdf
Xem góp ý