Hòa Khánh Bắc tổ chức Lễ đón Bằng Di tích lịch sử Đình làng Thanh Vinh cấp thành phố. (12/08/2014)
Với các tài liệu còn lưu giữ Đình làng Thanh Vinh (trước đây gọi là Thanh Sơn) được xây dựng từ thời...
Chiến Thắng Kho Xăng Liên Chiểu (27/11/2013)
Từ không thể thành có thể Từ những chiến tích của lối đánh đặc công đầu tiên ấy, mà 19 năm sau, và...
DÒNG HỌ VỊ THỦY TỔ PHAN CÔNG THIÊN Ở ĐÀ SƠN (27/11/2013)
DÒNG HỌ VỊ THỦY TỔ PHAN CÔNG THIÊN Ở ĐÀ SƠN Phần nhiều dòng họ các chi phái ở miền trong theo ph...
Bí ẩn chuông chùa Đà Sơn (27/11/2013)
Được đúc từ cuối năm Cảnh Hưng thứ mười sáu (Ất Hợi - 1755), chuông chùa Đà Sơn là chiếc chuông có...
Di tích lịch sử văn hóa Miếu Hàm Trung (23/11/2013)
Di tích Miếu Hàm Trung trước dây thuộc ấp Hàm Trung, làng Xuân Thiều, tổng Bình Thời Hạ, huyện Hoà...
Đình Xuân Thiều: Giá trị văn hóa - lịch sử đáng quý. (22/09/2013)
"Hôm qua tát nước đầu đình Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen" Từ bao đời nay, đình làng là hìn...
Cụm di tích tín ngưỡng làng Nam Ô (22/09/2013)
Làng Nam Ô thuộc địa phận phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Nằm cạnh quốc ...