Nghiệm thu và bàn giao công trình tôn tạo đình làng Thanh Vinh (09/01/2018)
        Ngày 29/12/2017, tại đình làng Thanh Vinh, Sở Văn hóa và Thể thao đã tiế...
Tín ngưỡng thờ Mẫu trên địa bàn quận Liên Chiểu (22/12/2016)
Con người do cha mẹ sinh ra, nhưng trách nhiệm của người mẹ lớn hơn. Hoài thai từ lòng mẹ, mẹ phải n...
Chùa Quang Minh (27/11/2013)
 - Địa chỉ: Phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu (QL1A)   Tiền thân của Quang Minh Tự là...