Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 10: Tư duy kinh doanh đã thay đổi như thế nào? (30/03/2021)
Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng xác định: phát triển mạnh công nghiệp côn...
Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 9: Chuyển đổi số doanh nghiệp là gì? (30/03/2021)
Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng xác định: phát triển mạnh công nghiệp côn...
Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 8: An toàn trong môi trường số (11/03/2021)
Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng xác định: phát triển mạnh công nghiệp côn...
Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 7: Chuyển đổi số đã thay đổi mọi thứ như thế nào? (05/03/2021)
Cổng Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng xin tiếp tục giới thiệu đến Quý anh/chị bạn đọc về Cẩm nan...
Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 6: Chuyển đổi số trong xã hội là gì và chuyển đổi số đem lại lợi ích gì cho người dân? (03/03/2021)
Cổng Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng xin tiếp tục giới thiệu đến Quý anh/chị bạn đọc về Cẩm nan...
Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 5: Chuyển đổi số như thế nào và chuyển đổi số tốn bao nhiêu tiền? (03/03/2021)
Cổng Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng xin tiếp tục giới thiệu đến Quý anh/chị bạn đọc về Cẩm nan...
Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 4: Chuyển đổi số khi nào và chuyển đổi số những gì? (02/03/2021)
Cổng Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng xin tiếp tục giới thiệu đến Quý anh/chị bạn đọc về Cẩm nan...
Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 3: Chuyển đổi số là việc của ai? (02/03/2021)
Cổng Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng xin tiếp tục giới thiệu đến Quý anh/chị bạn đọc về Cẩm nan...
Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 2: Chuyển đổi số vì sao lại cần? (02/03/2021)
Cổng Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng xin tiếp tục giới thiệu đến Quý anh/chị bạn đọc về Cẩm nan...
Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 1: Chuyển đổi số là gì? (02/03/2021)
Chuyển đổi số mở ra cơ hội chưa từng có cho Việt Nam. Chính phủ số giúp Chính phủ hoạt động hiệu qu...