Người thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên cho UBND quận Liên Chiểu.
Cập nhật lúc: 03:20 - 08/10/2014 Lượt xem: 1141
 

 Người thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
thường xuyên cho UBND quận Liên Chiểu

 

Ông :

Chức vụ :

 

Điện thoại cơ quan :

Di động :

Email :

 

Đặng Công Chúng.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND

quận Liên Chiểu.

0236.3841.012.

0914039229.

chungdc@danang.gov.vn.