Kế hoạch Triển khai công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2020
Cập nhật lúc: 09:13 - 10/02/2020 Lượt xem: 171
 

Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 06/2/2020 của UBND quận Liên Chiểu Triển khai công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2020:

 

TẢI VỀ

 

Tin cùng chuyên mục