Liên Chiểu: khai giảng Lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2019
Cập nhật lúc: 20:16 - 15/09/2019 Lượt xem: 396


Tối ngày 12/9, Ban Tuyên giáo Quận ủy Liên Chiểu khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2019.


Quang cảnh buổi khai giảng

Trong thời gian 1 tháng, 150 học viên là cán bộ giáo viên các trường mầm non, cán bộ chiến sĩ thuộc Công an quận sẽ trải qua 18 chuyên đề với các nội dung chính: chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; kinh tế hàng hóa; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ; vấn đề quốc phòng an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội,… Trong quá trình học, các học viên sẽ được ôn tập, nghiên cứu thực tế và trải qua 3 kỳ kiểm tra.


Ông Nguyễn Thanh Chương - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quán triệt tại lớp học

Hoạt động này nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho các học viên có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, từ đó vận dụng kiến thức được học vào thực tế công tác và cuộc sống.

 

Phạm Bình.

 

Tin cùng chuyên mục