Liên Chiểu sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân
Cập nhật lúc: 20:20 - 03/09/2019 Lượt xem: 304


Sáng ngày 3/9, UBND quận Liên Chiểu hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), giai đoạn 2009 - 2019. Ông Nguyễn Đăng Huy - Chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị.


Ông Nguyễn Đăng Huy - Chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị

Qua 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Liên Chiểu đạt được những kết quả quan trọng. Tập trung xây dựng các tiềm lực khu vực phòng thủ theo hướng toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát với điều kiện thực tế của quận. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng, nhất là cán bộ cốt cán, trong 10 năm đã có 18 đ/c tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng (KTQP) cho đối tượng 2, 90 đ/c tham gia bồi dưỡng KTQP cho đối tượng 3; trên 2.700 đ/c tham gia lớp bồi dưỡng KTQP cho đối tượng 4.


Chỉ huy trưởng CQQS quận Ngô Bích Minh báo cáo tại hội nghị

Trong 10 năm đã tổ chức thành công 2 đợt diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) cấp quận, 9 lượt cấp phường. Thực hiện đăng ký tuổi 17 trên 6.400 công dân; giao quân 1.400 công dân, đạt 100% chỉ tiêu giao; biên chế lực lượng dự bị động viên đạt 99,9%; biên chế lực lượng dân quân tự vệ  trên 1.300 đ/c. Công tác sẵn sàng chiến đấu, báo động luyện tập các phương án 168 lượt; kiểm tra các phương án bảo vệ mục tiêu trọng yếu, chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị, phòng chống cháy nổ 32 lượt cấp quận, 128 lượt cấp phường... Kết hợp kinh tế xã hội với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế xã hội, quốc phòng với an ninh; chủ động rà soát thẩm định về lĩnh vực quân sự, quốc phòng theo thẩm quyền, xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dự án phát triển kinh tế xã hội. Qua đó thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, đảm bảo hài hòa giữ phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng. Làm tốt công tác xây dựng thực lực và tiềm lực quốc phòng, hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ.


Quang cảnh hội nghị

Hội nghị được nghe các đơn vị, địa phương tham luận về công tác xây dựng nền QPTD tại cơ sở, nêu lên những tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tế để có hướng triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong những năm tiếp theo. Hội nghị sơ kết 10 năm khen thưởng cho 11 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền QPTD giai đoạn 2009 - 2019.

Chủ tịch UBND quận khen thưởng cho 11 tập thể và 11 cá nhân

 

Đông Phương.

 

Tin cùng chuyên mục