Hòa Khánh Bắc hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019
Cập nhật lúc: 10:41 - 21/08/2019 Lượt xem: 272


Sáng ngày 20/8/2019, Phường Hòa Khánh Bắc hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.


Toàn cảnh buổi hội nghị

10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền phường Hòa Khánh Bắc đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần tích cực vào xây dựng nền quốc phòng toàn dân của thành phố nói chung và phường Hòa Khánh Bắc nói riêng. Đảng ủy, UBND phường đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TW của Bộ Chính trị (khóa X) về: "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; và các Nghị định về khu vực phòng thủ; Luật Quốc phòng, các văn bản, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Bộ quốc phòng và các cấp về xây dựng nền quốc phòng toàn dân tới các ban ngành đoàn thể của địa phương. Trong 10 năm qua, phường đã hưởng ứng các phong trào thi đua do thành phố phát động như phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", "Quân đội chung tay vì người nghèo". Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, hàng năm xây dựng kế hoạch phối hợp với đơn vị nhận nguồn DBĐV tiến hành phúc tra, huy động lực lượng DBĐV tham gia huấn luyện kiểm tra SSCĐ-SSĐV huấn luyện đạt 90%, tuyển chọn 22 HSQ-BS tham gia đào tạo SQDB, đạt 100% chỉ tiêu giao. Tập trung tuyên truyền giáo dục cho LLVT, các ban ngành đoàn thể, cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết nội bộ, chống mọi âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, gắn với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân. Hàng năm căn cứ vào hướng dẫn, kế hoạch của hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh của thành phố, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh của phường  giao cho Ban CHQS phường rà soát lập danh sách các đối tượng thuộc diện, đến nay đã cử 13 cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 3; 276 cán bộ thuộc đối tượng 4 do quận và thành phố tổ chức, mở 5 lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho 1.126 cho cán bộ Đảng viên thuộc đối tượng 4 trên địa bàn phường (đối tượng 5 trước đây). Trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ: Từ năm 2009 - 2019, UBND phường, Hội đồng NVQS phường đã tuyển chọn 322 thanh niên lên đường nhập ngũ và tổ chức đón tiếp 262 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. Nhiệm vụ huấn luyện DQTV hàng năm đều được cấp ủy, chính quyền các ban ngành đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo góp phần củng cố xây dựng nền quốc phòng địa phương vững mạnh gắn với thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Đối với công tác chính sách hậu phương quân độ, Ban CHQS phường đã tham mưu cho Hội đồng chính sách xét đề nghị giải quyết hưởng chế độ cho 400 đối tượng theo quyết định 290, 188, 142, 62, 49 của Chính phủ. 

Thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền phường Hòa Khánh Bắc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả của quản lý Nhà nước đối với công tác QP,QSĐP, sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền  giáo dục chính trị tư tưởng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong giai đoạn hiện nay; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang phường vững mạnh rộng khắp thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả của nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh tại địa phương.


Đồng chí Phan Văn Đại - PBT, Chủ tịch UBND phường
trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Dịp này, UBND phường tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

 

Văn Thông (HòaKhánh Bắc).

 

Tin cùng chuyên mục