Liên Chiểu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo
Cập nhật lúc: 10:13 - 09/08/2019 Lượt xem: 265


Ngày 9/8, Quận ủy Liên Chiểu tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo và tuyên truyền miệng ở cơ sở năm 2019.


Quang cảnh hội nghị tập huấn


Đại biểu dự tập huấn

Hơn 150 báo cáo viên Quận ủy, lãnh đạo mặt trận đoàn thể của quận, trưởng ban và chuyên trách Tuyên giáo, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy 5 phường được nghe báo cáo viên thành phố và quận báo cáo 2 chuyên đề: "Kỹ năng chuẩn bị bài tuyên truyền miệng và kỹ năng tổ chức một buổi tuyên truyền miệng". Bên cạnh việc hướng dẫn xây dựng, chuẩn bị đề cương, báo cáo viên còn chia sẻ một số kinh nghiệm thực tiễn, các vấn đề phát sinh trong thực tế.


Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Nguyễn Thanh Chương quán triệt lớp bồi dưỡng


PGS.TS Hồ Tấn Sáng báo cáo tại hội nghị

Qua đây, giúp các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng nắm vứng các kiến thức, kỹ năng cần thiết để áp dụng trong thực hiện công tác tuyên truyền ở cơ sở. Từ đó, cung cấp những thông tin chính thống, chính xác cho các đối tượng cần tuyên truyền. Góp phần định hướng dư luận xã hội trên địa bàn quận.

 

Q. Thắng.