Đảng ủy Hòa Hiệp Bắc hội nghị quán triệt Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
Cập nhật lúc: 04:15 - 14/05/2019 Lượt xem: 367


Chiều ngày 10/5, Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc hội nghị học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề 2019: "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; quán triệt Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về "xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" cho cán bộ, đảng viên trong đảng bộ.


Đ/c Nguyễn Thanh Chương - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Liên Chiểu báo cáo tại hội nghị

Hội nghị được nghe đ/c Nguyễn Thanh Chương - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Liên Chiểu báo cáo về Chỉ thị số 05 - Chuyên đề 2019. Trong đó tập trung nhấn mạnh về "ý thức tôn trọng nhân dân", tư tưởng "lấy dân làm gốc" của Hồ Chủ tịch. Đồng chí báo cáo viên đi sâu phân tích về quan điểm của Bác: "Làm cán bộ tức là suốt đời làm đày tớ trung thành của nhân dân"; làm cán bộ, đảng viên là phải "lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ"...


Quang cảnh hội nghị

Về Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", hội nghị được nghe nhấn mạnh về tầm quan trọng của Nghị quyết trong xây dựng và phát triển Đà Nẵng trong những năm tới, các quan điểm, mục tiêu và những giải pháp mới của Nghị quyết về tập trung phát triển Đà Nẵng từ nay đến 2030, tầm nhìn 2045; tập trung nhấn mạnh về các trụ cột lớn cho phát triển Đà Nẵng trong tương lai, hướng đến xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và mang tầm khu vực.

 

Đông Phương.

 

Tin cùng chuyên mục