Quận ủy Liên Chiểu sơ kết quý I
Cập nhật lúc: 13:47 - 05/04/2019 Lượt xem: 497


Sáng 5/4, Quận ủy Liên Chiểu hội nghị sơ kết quý I/2019 và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.


Quang cảnh hội nghị

3 tháng đầu năm, kinh tế quận tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng. Giá trị công nghiệp thực hiện 2.400 tỷ đồng, đạt 23,6% kế hoạch; Thương mại - dịch vụ 7.250 tỷ đồng tăng 9,4% so với cùng kỳ; giá trị nông lâm - thủy sản tăng 9,5%. Thu ngân sách tính đến ngày 15/3/2019 đạt 101,65 tỷ đồng, đạt 19,43% kế hoạch thành phố, bằng 122,8% so với cùng kỳ. Quận đã lập thủ tục chuẩn bị đầu tư 63 công trình với tổng kinh phí hơn 83 tỷ đồng. Xử lý quyết liệt tình trạng xây nhà trái phép, không phép. An sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, y tế, giáo dục được đầu tư đáp ứng nhu cầu của nhân dân. ANCT - TTATXH, QPAN được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục chuyển biến tích cực; kịp thời định hướng dư luận xã hội. 3 tháng đầu năm kết nạp mới 30 đảng viên.


Chủ trì hội nghị

Trong quý II, Quận ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ đề năm "Đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và tiếp tục thu hút đầu tư"; phấn đấu 6 tháng đầu năm thu ngân sách đạt trên 55% dự toán. Kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng xây dựng trái phép, không phép. Cũng tại hội nghị, Quận ủy sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đầu tư và phát triển. Các giá trị văn hóa truyền thống như: lễ hội đình làng, cầu ngư, hát hô bài chòi được quan tâm gìn giữ. Các di tích lịch sử được khảo sát định kỳ và trùng tu, tôn tạo kịp thời. Các phong tục, tập quán lạc hậu từng bước được xóa bỏ, thay vào đó là thực hiện lối sống lành mạnh, văn minh trong việc cưới, việc tang. Môi trường văn hóa được cải thiện, thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư. Ngân sách đầu tư cho lĩnh vực văn hóa không ngừng được nâng lên, ý thức và nhu cầu vui chơi, giải trí, hưởng thụ các giá trị văn hóa của người dân ngày càng cao.

 

Q. Thắng.

 

Tin cùng chuyên mục