Đại biểu HĐND thành phố và quận tiếp xúc cử tri Hòa Khánh Nam và Hòa Minh (19/07/2019)
Sáng 19/7, Tổ Đại biểu HĐND thành phố đơn vị Liên Chiểu do ông Võ Công Chánh - TUV - Phó trưởng Ban...
Kỳ họp thứ 11 HĐND quận Liên Chiểu khóa IV (2016 - 2021) (04/07/2019)
Sáng 4/7, HĐND quận Liên Chiểu khai mạc kỳ họp thứ 11 khóa IV nhiệm kỳ (2016 - 2021) nhằm báo cáo k...
Kỳ họp thứ 10 HĐND phường Hòa Minh nhiệm kỳ (2016 - 2021) (03/07/2019)
Ngày 3/7, HĐND phường Hòa Minh tiến hành Kỳ họp thứ 10, khóa XI nhiệm kỳ (2016 - 2021). Kỳ họp tâp ...
Khai mạc kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân phường Hòa Khánh Bắc khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (01/07/2019)
Sáng ngày 27/6/2019, phường Hòa Khánh Bắc khai mạc kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân (HĐND) phường khó...
Kỳ họp thứ 9 - HĐND phường Hòa Hiệp Bắc (27/06/2019)
Ngày 27/6, Hội đồng nhân dân (HDND) phường Hòa Hiệp Bắc tiến hành Kỳ họp thứ 9, Khóa XI, nhiệm kỳ 2...
Đoàn ĐBQH thành phố tiếp xúc cử tri Liên Chiểu (27/06/2019)
Chiều ngày 26/6, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Đà Nẵng gồm các ông, bà: Nguyễn Thanh Quan...
Kỳ họp thứ 9 - HĐND phường Hòa Hiệp Nam (26/06/2019)
Sáng ngày 25/6, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Hòa Hiệp Nam tiến hành Kỳ họp thứ 9, Khóa XI, nhiệm...
Liên Chiểu bầu Chủ tịch HĐND và UBND quận (18/06/2019)
Sáng 18/6, HĐND quận Liên Chiểu tổ chức kỳ họp thứ 10 (bất thường) khoá IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để...
Tổ Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri Liên Chiểu (12/06/2019)
  Sáng ngày 11/6, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Đà Nẵng gồm các ông, bà: Võ Cô...
Đoàn ĐBQH thành phố tiếp xúc cử tri Liên Chiểu (24/04/2019)
Sáng ngày 23/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị thành phố Đà Nẵng gồm có Ông Nguyễn Thanh...
 

Liên kết web Liên kết web