Cưỡng chế thu hồi đất dự án Trạm xử lý nước thải Liên Chiểu (15/11/2019)
Sáng 15/11, Hội đồng giải phóng mặt bằng quận Liên Chiểu tiến hành thực hiện cưỡng chế đối với hộ ô...
Liên Chiểu: Cưỡng chế thu hồi đất 4 hộ dân tại Hòa Khánh Bắc (07/11/2019)
Ngày 7/11, Ban cưỡng chế thu hồi đất dự án Trạm xử lý nước thải Liên Chiểu tiến hành cưỡng chế đối ...
Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu đô thị xanh Dragon City Park (20/06/2019)
  Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều...Liên kết web Liên kết web