Quyết định về việc công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 (20/01/2022)
Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu về việc công nhận phườn...
Thông báo của Quận ủy Liên Chiểu về việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo Quy định số 11-QĐi/TW năm 2022 (20/01/2022)
Thông báo số 141-TB/QU ngày 19/01/2022 của Quận ủy Liên Chiểu về việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 12 năm 2021 (04/01/2022)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 12 năm 2021: TẢI VỀ  ...
Hướng dẫn bổ sung nội dung thực hiện Kế hoạch số 41-KH/QU ngày 04/11/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy (17/12/2021)
Công văn số 277-CV/QU ngày 17/12/2021 của Quận ủy Liên Chiểu hướng dẫn bổ sung nội dung thực hiện K...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 11 năm 2021 (04/12/2021)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 11 năm 2021:   ...
Tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trên địa bàn quận (03/12/2021)
Báo cáo số 424/BC-UBND ngày 25/11/2021 của UBND quận Liên Chiểu về Tình hình thực hiện các chỉ tiêu...
Hướng dẫn tuyên truyền bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững đất nước (08/11/2021)
Hướng dẫn số 21-HD/BTGQU ngày 08/11/2021 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Liên Chiểu về tuyên truyền bảo ...
Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 - 01/01/2022) (08/11/2021)
Hướng dẫn số 20-HD/BTGQU ngày 08/11/2021 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Liên Chiểu hướng dẫn công tác t...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 5 7 8 8 3 4
Hôm nay: 2.665
Hôm qua: 2.925
Tuần này: 16.124
Tháng này: 58.108
Tổng cộng: 12.578.834
Đăng nhập