Quận ủy Liên Chiểu sơ kết công tác 6 tháng đầu năm (19/06/2018)
Sáng 19/6, Quận ủy Liên Chiểu hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 17 sơ kết công tác 6 tháng đầu...
Thông báo kết luận giao ban tháng 12 năm 2014. (11/12/2014)
Ý kiến kết luận của đồng chí Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban thường kỳ...
Thông báo kết luận giao ban tháng 11 năm 2014. (11/11/2014)
Ý kiến kết luận của đồng chí Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban thường kỳ...
Thông báo kết luận giao ban tháng 10 năm 2014. (17/10/2014)
Ý kiến kết luận của đồng chí Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban thường kỳ...
Thông báo kết luận giao ban tháng 9 năm 2014. (15/09/2014)
Ý kiến của đồng chí Dương Thành Thị - Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 9 năm...
Thông báo kết luận giao ban tháng 8 năm 2014. (11/08/2014)
Thông báo Ý kiến kết luận của đồng chí Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban...
Thông báo kết luận giao ban tháng 7 năm 2014. (14/07/2014)
Ý kiến kết luận của đồng chí Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban thường kỳ...
Thông báo kết luận giao ban tháng 4 năm 2014 (20/05/2014)
Thông báo Ý kiến kết luận của đồng chí Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp g...
Thông báo Kết luận giao ban tháng 01 năm 2014. (13/01/2014)
Thông báo Ý kiến kết luận của đồng chí Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp g...
Thông báo Kết luận giao ban tháng 12 năm 2013 (25/12/2013)
  Thông báo Ý kiến kết luận của đồng chí Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận tại c...
 

 
Liên kết web Liên kết web