Quy định mới về tiêu chuẩn chuyên môn, trình độ đào tạo đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và chuyên ngành văn thư (11/07/2022)
Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa mới ban hành Thông tư 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số...
Bãi bỏ Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức (11/11/2021)
Ngày 01 tháng 11 năm 2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BNV về việc bãi bỏ 07 văn bản q...
KHÔNG CÒN QUY ĐỊNH YÊU CẦU CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ, TIN HỌC VỚI CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ KỂ TỪ NGÀY 01/8/2021 (16/06/2021)
Ngày 11/6/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 02/2021/TT-BNV về việc quy định mã số, tiê...
Nghị định mới về công tác văn thư (12/03/2020)
Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. Nghị đ...
Công văn số 355/UBND-PNV ngày 05/4/2019 của UBND quận Liên Chiểu V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV (09/04/2019)
Công văn  số 355/UBND-PNV ngày 05/4/2019 của UBND quận Liên Chiểu V/v triển khai thực hiện Thô...
Liên Chiểu: Hội thi nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2018 (02/10/2018)
Sáng 2/10, UBND quận Liên Chiểu tổ chức Hội thi nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018. Qua...
Kỷ niệm 71 năm ngày Lưu trữ Việt Nam (03/01/2017)
Cách đây 71 năm, ngày 03 tháng 01 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Chính phủ lâm thời n...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 6 4 0 1 2 2
Hôm nay: 10.753
Hôm qua: 12.496
Tuần này: 0
Tháng này: 51.437
Tổng cộng: 16.640.122
Đăng nhập