Thanh niên Liên Chiểu với cải cách hành chính (04/01/2019)
Nhằm huy động các sáng kiến, giải pháp mới để tăng cường hiệu quả trong công tác cải cách hành chín...
Hòa Minh: Ứng dụng CNTT trong tương tác giữa người dân và chính quyền (03/01/2019)
Hòa Minh là phường đầu tiên triển khai mô hình một cửa điện tử trên địa bàn thành phố từ năm 2012. ...
Liên Chiểu: Cải cách hành chính nhìn từ hội thi trực tuyến (28/12/2018)
Nhằm thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính và Chỉ thị 29 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵ...
Chuyển biến tích cực về ứng dụng CNTT trong Cải cách hành chính ở Liên Chiểu (26/12/2018)
Những năm trước đây, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính được quận...
Liên Chiểu: Đối thoại giữa lãnh đạo với thanh niên - Nhiều sáng kiến trong CCHC được áp dụng vào thực tiễn (26/12/2018)
Sáng 26/12, UBND quận Liên Chiểu phối hợp Đoàn thành niên quận tổ chức buổi đối thoại giữa lãnh đạo...
Hòa Hiệp Bắc: Không có hồ sơ trễ hẹn (26/12/2018)
Qua kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018, Hòa Hiệp Bắc là một trong 2 địa phương (cùng vớ...
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại phường Hòa Hiệp Bắc (03/12/2018)
Chiều 28/11/2018, Tổ kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) do ông Đinh Hữu Phúc - Phó Trưởng phòng Nộ...
Bộ Thủ tục hành chính năm 2018 (13/11/2018)
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018   1. Bộ Thủ tục hành chính Quận Huyện   TẢI VỀ  ...
Liên Chiểu bồi dưỡng công tác nội vụ (05/11/2018)
Sáng 5/11, quận Liên Chiểu khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nội vụ năm 2018 cho lãnh đạo...
 

Liên kết web Liên kết web