Triển khai thực hiện Nghị Quyết 04-NQ/TU ngày 23/3/2021 (04/10/2021)
Công văn số 1581/UBND-TTQ ngày 06/8/2021 của UBND quận Liên Chiểu về việc triển khai thực hiện Nghị...
Kế hoạch quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng (21/07/2021)
Kế hoạch số 35-KH/QU ngày 20/7/2021 của Quận ủy Liên Chiểu về quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết s...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 2 0 2 0 3 7
Hôm nay: 2.477
Hôm qua: 6.756
Tuần này: 2.477
Tháng này: 21.320
Tổng cộng: 13.202.037
Đăng nhập