Danh sách cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và giấy cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm (20/12/2019)
Danh sách cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và giấy cam kết đảm bảo an toàn ...
Danh sách cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm năm 2019 (16/08/2019)
  Danh sách cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm năm 2019: ...
Danh sách các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm năm 2018 (08/10/2018)
  Danh sách các cơ sở đã được Phòng Y tế quận Liên Chiểu cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện...Liên kết web Liên kết web