Liên Chiểu phổ biến Luật Bồi thường của Nhà nước và Luật Tiếp cận thông tin (03/12/2018)
Chiều 29/11, UBND quận Liên Chiểu hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của N...
Hội Nông dân thành phố tuyên truyền bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trong gia đình (26/11/2018)
Nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống...
Ban quản lý các chợ phổ biến pháp luật cho cán bộ viên chức, người lao động (14/11/2018)
Sáng 09/11/2018, Ban quản lý các chợ quận Liên Chiểu tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức Pháp luật ...
Liên Chiểu tập huấn quản lý, sử dụng dịch vụ internet (06/11/2018)
Chiều 5/11, UBND quận Liên Chiểu phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn quản lý, sử...
Liên Chiểu diễu hành hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (02/11/2018)
Sáng 2/11, quận Liên Chiểu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (Ngày 9 tháng 11 năm 2018) bằng hình t...
Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hòa giải ở cơ sở 2018 (26/10/2018)
Sáng ngày 24/10/2018, UBND phường Hòa Khánh Bắc tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ ...
Liên Chiểu: Thông tin thời sự 9 tháng đầu năm 2018 (17/10/2018)
Sáng 17/10, Quận ủy Liên Chiểu hội nghị thông tin thời sự 9 tháng đầu năm 2018 cho đội ngũ cán bộ c...
Tập huấn tuyên truyền Luật Thủy sản cho ngư dân Hòa Hiệp Bắc (17/10/2018)
Vừa qua, Chi cục Thủy sản thành phố đã phối hợp với UBND phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức tập huấn tuyên...
Liên đoàn Lao động quận bồi dưỡng kiến thức cho đoàn viên (15/10/2018)
Sáng ngày 12/10, Liên đoàn Lao động quận Liên Chiểu phối hợp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên...
Hòa Khánh Nam triển khai luật hòa giải cơ sở và luật tiếp cận thông tin (12/10/2018)
Sáng 12/10, UBND phường Hòa Khánh Nam phối hợp Phòng Tư pháp quận hội nghị triển khai một số nội du...
 

Liên kết web Liên kết web