Thông báo về thời gian và địa điểm thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên quận Liên Chiểu năm 2017 (11/12/2017)
Thông báo về thời gian và địa điểm thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi ...
Thông báo về việc một số nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2017 (07/12/2017)
Thông báo về việc một số nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập...
Tài liệu thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2017 (05/12/2017)
THÔNG BÁO TÀI LIỆU THI TUYỂN VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ ĐẢM BẢO CHI THƯỜNG XUYÊN ...
Quyết định về điều chỉnh một số nội dung quyết định số 5170/QĐ-UBND ngày 20-10-2017 của chủ tịch UBND quận Liên Chiểu (31/10/2017)
Quyết định về điều chỉnh một số nội dung quyết định số 5170/QĐ-UBND ngày 20-10-2017 của chủ tịch...
Thông báo về việc ôn thi kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên quận Liên Chiểu năm 2017 (28/11/2017)
Thông báo về việc ôn thi kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường ...
Tuyển dụng viên chức thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2017 (28/11/2017)
  Tuyển dụng viên chức thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2017   1. Thông báo    ...
Thông báo về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2017 (28/11/2017)
Thông báo về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2017
Thông cáo báo chí về việc thông tin về Dự án Đê, kè biển Liên Chiểu - Kim Liên (21/11/2017)
Thông cáo báo chí về việc thông tin về Dự án Đê, kè biển Liên Chiểu - Kim Liên TẢI VỀ
Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi viên chức ban quản lý Dự án và Ban quản lý các chợ (17/11/2017)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi viên chức ban quản lý Dự án
 
Liên kết web Liên kết web