Danh sách thí sinh bậc THCS và bậc Tiểu học được miễn thi môn điều kiện kỳ thi tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017 - 2018 (19/07/2017)
Danh sách thí sinh bậc bậc Tiểu học được miễn thi môn điều kiện kỳ  thi tuyển viên chức ngành G...
Thông báo về việc một số nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu năm học 2017 -2018 (13/07/2017)
Thông báo về việc một số nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo...
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển giáo viên năm học 2017 - 2018 (11/07/2017)
1. Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận L...
Thông báo tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo (11/07/2017)
Thông báo tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo TẢI VỀ
Khuyến cáo biện pháp PC&CC trong mùa nắng, hè 2017 (26/06/2017)
Khuyến cáo biện pháp PC&CC trong  mùa nắng, hè 2017 TẢI VỀ
Thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu, năm học 2017-2018 (10/06/2017)
1. Nội dung thông báo         TẢI VỀ 2 Mẫu đơn         &nbs...
V/v tăng cương công tác quản lý trật tự đô thị, vỉa hè (29/03/2017)
Tăng cương công tác quản lý trật tự đô thị, vỉa hè TẢI VỀ
 Liên kết web Liên kết web