Thông báo về việc tiếp nhận hợp đồng lao động tại đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND quận Liên Chiểu (12/09/2017)
Thông báo về việc tiếp nhận hợp đồng lao động tại đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND qu...
Thông báo về việc tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo (08/09/2017)
Thông báo về việc tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo TẢI VỀ
Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu năm học 2017-2018 (30/08/2017)
Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu ...
Nội dung thông tin tuyên truyền ngày HỘi việc làm cho người lao động quận Liên Chiểu (29/08/2017)
NỘI DUNG THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN  NGÀY HỘI VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG QUẬN LIÊN CHIỂU Yœ ...
Kết quả điểm thi kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu năm học 2017 - 2018 (08/08/2017)
Kết quả điểm thi kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu năm học 2017 ...
Danh sách thí sinh bậc THCS và bậc Tiểu học được miễn thi môn điều kiện kỳ thi tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017 - 2018 (19/07/2017)
Danh sách thí sinh bậc bậc Tiểu học được miễn thi môn điều kiện kỳ  thi tuyển viên chức ngành G...
Thông báo về việc một số nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu năm học 2017 -2018 (13/07/2017)
Thông báo về việc một số nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo...
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển giáo viên năm học 2017 - 2018 (11/07/2017)
1. Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận L...
Thông báo tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo (11/07/2017)
Thông báo tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo TẢI VỀ
 
Liên kết web Liên kết web