Thông báo về việc hoãn thời gian tổ chức kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2017 (02/02/2018)
THÔNG BÁO  V/V hoãn thời gian tổ chức kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thu...
Thông báo Về việc tiếp công dân của Thường trực HĐND quận năm 2018 (31/01/2018)
Thông báo Về việc tiếp công dân của Thường trực HĐND quận năm 2018 TẢI VỀ
Thông báo Một số nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2017 (17/01/2018)
THÔNG BÁO Một số nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ...
Thông báo về việc phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2017 (16/01/2018)
Thông báo về việc phê duyệt  kết quả thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm b...
Thư chúc mừng năm mới - Tết Mậu Tuất 2018 (12/01/2018)
THÀNH ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ...
Thông báo tài liệu ôn thi kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2017 (09/01/2018)
    THÔNG BÁO TÀI LIỆU ÔN THI KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔ...
 
Liên kết web Liên kết web