Thông báo về việc Tuyển dụng viên chức Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2019 (20/05/2019)
Thông báo số 339/TB-UBND ngày 20/5/2019 của UBND quận Liên Chiểu về Tuyển dụng viên chức Đội Kiểm t...
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu năm học 2019 - 2020 (15/05/2019)
Thông báo số 338/TB-UBND ngày 15/5/2019 của UBND quận Liên Chiểu về việc tuyển dụng viên chức sự ng...
Thông báo Kết quả phỏng vấn hợp đồng lao động kế toán Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương quận Liên Chiểu năm 2019 (15/05/2019)
Thông báo số 326/TB-UBND ngày 08/5/2019 của UBND quận Liên Chiểu về Kết quả phỏng vấn hợp đồng lao ...
Thông báo “Giải thưởng Khuyến học Liên Chiểu” (12/05/2019)
Hội Khuyến học Quận Liên Chiểu đã tham mưu UBND quận thành lập "Giải thưởng Khuyến học ...
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 4/2019 của Chủ tịch HĐND quận Liên Chiểu (13/04/2019)
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 4/2019 của Chủ tịch HĐND quận Liên Chiểu   TẢI VỀ  
Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng thông báo về việc: Triển khai hẹn giờ đăng ký thủ tục hành chính qua website và điện thoại (18/03/2019)
BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THÔNG BÁO Về việc: Triển khai hẹn giờ đăng ký thủ tục hành chính...
Thông báo số 23/TB-HĐND ngày 28/02/2019 của HĐND quận Liên Chiểu về việc Tiếp công dân của Thường trực HĐND quận năm 2019 (06/03/2019)
Thông báo số 23/TB-HĐND ngày 28/02/2019 của HĐND quận Liên Chiểu về việc Tiếp công dân của Thường t...
Chương trình công tác năm 2019 của UBND quận Liên Chiểu (30/01/2019)
Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND quận Liên Chiểu về việc Ban hành Chương trình cô...
 

Liên kết web Liên kết web