Thông báo lịch tiếp công dân tháng 9/2019 của Chủ tịch HĐND quận Liên Chiểu (13/09/2019)
Công văn số 125/HĐND-BPC ngày 12/9/2019 của HĐND quận Liên Chiểu về việc thông báo lịch tiếp công d...
Thông báo về việc tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu năm học 2019 - 2020 (20/08/2019)
Thông báo số 371/TB-UBND ngày 20/8/2019 của UBND quận Liên Chiêu về việc tiếp nhận viên chức sự ngh...
Thông báo Thời gian ôn thi kỳ thi tuyển viên chức Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2019 (13/08/2019)
Thông báo số 55/TB-PNV ngày 13/8/2019 của Phòng Nội vụ quận Liên Chiểu về việc ôn thi kỳ thi tuyển ...
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 8/2019 của Chủ tịch HĐND quận Liên Chiểu (12/08/2019)
Công văn số 114/HĐND-BPC ngày 09/8/2019 của HĐND quận Liên Chiểu về việc thông báo lịch tiếp công d...
Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh và Tin học Kỳ thi tuyển viên chức Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Liên Chiểu năm 2019 (12/08/2019)
Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh và Tin học Kỳ thi tuyển viên chức Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Li...
Thông báo Kết quả thi Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc quận Liên Chiểu năm học 2019 - 2020 (06/08/2019)
Thông báo số 365/TB-UBND ngày 06/8/2019 của UBND quận Liên Chiểu về Kết quả thi Vòng 2 kỳ thi tuyển...
Thông báo triệu tập thí sinh Vòng 2 dự thi kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc quân Liên Chiểu năm học 2019 - 2020 (27/07/2019)
Thông báo số 363/TB-UBND ngày 26/7/2019 của UBND quận Liên Chiểu về triệu tập thí sinh Vòng 2 dự th...
 

Liên kết web Liên kết web