Thông báo về việc thi tuyển chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở công lập thuộc UBND quận Liên Chiểu (11/11/2019)
Thông báo số 580/TB-UBND ngày 08/11/2019 của UBND quận Liên Chiểu về việc thi tuyển chức danh Hiệu ...
Thông báo Triệu tập thí sinh thi Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2019 (05/11/2019)
Thông báo số 534/TB-UBND ngày 04/11/2019 của UBND quận Liên Chiểu Triệu tập thí sinh thi Vòng 2 kỳ ...
Bộ thủ tục hành chính quận, phường 2019 (22/10/2019)
Quyết định số 3955/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố bộ thủ tục hàn...
Thông báo Kết quả thi Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2019 (15/10/2019)
Thông báo số 405/TB-UBND ngày 14/10/2019 của UBND quận Liên Chiểu về Kết quả thi Vòng 1 kỳ thi tuyể...
Thông báo triệu tập thí sinh dự thi viên chức Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2019 (25/09/2019)
Thông báo số 01/TB-HĐTD ngày 25/9/2019 của Hội đồng Tuyển dụng viên chức Đội KTQTĐT thuộc UBND quận...
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 9/2019 của Chủ tịch HĐND quận Liên Chiểu (13/09/2019)
Công văn số 125/HĐND-BPC ngày 12/9/2019 của HĐND quận Liên Chiểu về việc thông báo lịch tiếp công d...
Thông báo về việc tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu năm học 2019 - 2020 (20/08/2019)
Thông báo số 371/TB-UBND ngày 20/8/2019 của UBND quận Liên Chiêu về việc tiếp nhận viên chức sự ngh...Liên kết web Liên kết web