Thông báo Kết quả thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2017 (06/04/2018)
Thông báo Kết quả thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận Liên Chiểu năm ...
Thông cáo báo chí về việc liên quan đến khu du lịch sinh thái Nam Ô (03/04/2018)
THÔNG CÁO BÁO CHÍ  Về việc liên quan đến Khu du lịch sinh thái Nam Ô     TẢ...
Thông báo kết quả điểm thi kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm học 2017-2018 (13/03/2018)
Thông báo kết quả điểm thi kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm học 2017-2018 TẢI ...
Thông báo về thời gian và địa điểm thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2017 (13/03/2018)
Thông báo về  thời gian và địa điểm thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBN...
Thông báo UBND quận Liên Chiểu tổ chức ra quân thực hiện “Tết trồng cây” năm 2018 trên địa bàn quận (01/03/2018)
GIẤY MỜI UBND quận Liên Chiểu tổ chức ra quân thực hiện "Tết trồng cây" năm 2018 trên địa bàn quận ...
Thông báo về việc ôn thi kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2017 (28/02/2018)
Thông báo về việc ôn thi kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận Liên C...
Quận ủy Liên Chiểu phát hành tập sách: Gương sáng đời thường (05/02/2018)
     Nhằm đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị (k...
Thông báo về việc hoãn thời gian tổ chức kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2017 (02/02/2018)
THÔNG BÁO  V/V hoãn thời gian tổ chức kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thu...
Thông báo Về việc tiếp công dân của Thường trực HĐND quận năm 2018 (31/01/2018)
Thông báo Về việc tiếp công dân của Thường trực HĐND quận năm 2018 TẢI VỀ
 
Liên kết web Liên kết web