Thông báo số 04/TB-UBND ngày 15/01/2018 của UBND quận Liên Chiểu về Kết quả điểm thi kỳ thi tuyển công chức các phường thuộc quận Liên Chiểu năm 2018 (15/01/2019)
Kết quả điểm thi kỳ thi tuyển công chức các phường thuộc quận Liên Chiểu năm 2018   TẢI...
Thông báo số 02/TB-UBND ngày 08/01/2019 của UBND quận Liên Chiểu về việc Tổ chức Hội chợ Hoa xuân Tết Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn quận Liên Chiểu (10/01/2019)
Thông báo số 02/TB-UBND ngày 08/01/2019 của UBND quận Liên Chiểu về việc Tổ chức Hội chợ Hoa xuân T...
Thông báo số 642/TB-UBND ngày 25/12/2018 về việc tổ chức thi tuyển công chức phường thuộc quận Liên Chiểu năm 2018 (26/12/2018)
Thông báo số 642/TB-UBND ngày 25/12/2018 về việc tổ chức thi tuyển công chức phường thuộc quận Liên...
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức các phường thuộc quận Liên Chiểu năm 2018 (21/12/2018)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức các phường thuộc quận Liên Chiểu năm 2018  ...
Thông báo số 113/TB-PNV ngày 20/12/2018 của Phòng Nội quận Liên Chiểu về một số nội dung trong tuyển dụng công chức các phường thuộc quận Liên Chiểu năm 2018 (21/12/2018)
Thông báo số 113/TB-PNV ngày 20/12/2018 của Phòng Nội quận Liên Chiểu về một số nội dung trong tuyể...
Thông báo số 637/TB-UBND ngày 14/12/2018 của UBND quận Liên Chiểu về việc tiếp nhận hợp đồng lao động tại vị trí người hoạt động không chuyên trách phường năm 2018 (18/12/2018)
Thông báo số 637/TB-UBND ngày 14/12/2018 của UBND quận Liên Chiểu về việc tiếp nhận hợp đồng lao độ...
Bộ Thủ tục hành chính năm 2018 (13/11/2018)
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018   1. Bộ Thủ tục hành chính Quận Huyện   TẢI VỀ  ...
Thông báo số 590/TB-UBND ngày 26/10/2018 của UBND quận Liên Chiểu về việc tuyển dụng công chức các phường thuộc quận Liên Chiểu năm 2018 (29/10/2018)
  Thông báo số 590/TB-UBND ngày 26/10/2018 của UBND quận Liên Chiểu về việc tuyển dụng công chứ...
 

Liên kết web Liên kết web