Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu năm 2020 (17/12/2019)
THÔNG BÁO Về việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu năm 2020 Thực hiện...
Thông báo Kết quả thi Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2019 (21/11/2019)
Thông báo số 660/TB-UBND ngày 19/11/2019 của UBND quận Liên Chiểu về Kết quả thi Vòng 2 kỳ thi tuyể...
Thông báo tài liệu ôn thi kỳ thi "Thanh niên Liên Chiểu với công tác cải cách hành chính" (20/11/2019)
Tài liệu ôn thi kỳ thi "Thanh niên Liên Chiểu với công tác cải cách hành chính": TẢI VỀ  &nb...
Thông báo về việc thi tuyển chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở công lập thuộc UBND quận Liên Chiểu (11/11/2019)
Thông báo số 580/TB-UBND ngày 08/11/2019 của UBND quận Liên Chiểu về việc thi tuyển chức danh Hiệu ...
Thông báo Triệu tập thí sinh thi Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2019 (05/11/2019)
Thông báo số 534/TB-UBND ngày 04/11/2019 của UBND quận Liên Chiểu Triệu tập thí sinh thi Vòng 2 kỳ ...
Bộ thủ tục hành chính quận, phường 2019 (22/10/2019)
Quyết định số 3955/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố bộ thủ tục hàn...
Thông báo Kết quả thi Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2019 (15/10/2019)
Thông báo số 405/TB-UBND ngày 14/10/2019 của UBND quận Liên Chiểu về Kết quả thi Vòng 1 kỳ thi tuyể...
Thông báo triệu tập thí sinh dự thi viên chức Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thuộc UBND quận Liên Chiểu năm 2019 (25/09/2019)
Thông báo số 01/TB-HĐTD ngày 25/9/2019 của Hội đồng Tuyển dụng viên chức Đội KTQTĐT thuộc UBND quận...
Liên kết web Liên kết web