Danh sách các hộ nợ tiền sử dụng đất chưa liên hệ để lập thủ tục trả nợ theo Nghị định 79/2019/NĐ-CP (02/12/2020)
DANH SÁCH CÁC HỘ NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHƯA LIÊN HỆ ĐỂ LẬP THỦ TỤC TRẢ NỢ THEO NGHỊ ĐỊNH 79/2019/NĐ-C...
Chính phủ ban hành nghị định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo (18/11/2020)
Ngày 30/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 130/2020/NĐ-CP về việc kiểm soát tài sản, thu nhập...
Bãi bỏ quy định “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” khi khen thưởng đối với tổ chức Đảng, đoàn thể (18/11/2020)
Ngày 09/11/2020, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 05/2020/TT-BNV về Bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số...
Hội thi trực tuyến về công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2020 (13/11/2020)
  Thể lệ số 12/TL-BTCHTTT ngày 12/11/2020 của BTC Hội thi trực tuyến về công tác cải cách h...
Thể lệ Hội thi trực tuyến về công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2020 (13/11/2020)
Thể lệ số 12/TL-BTCHTTT ngày 12/11/2020 của BTC Hội thi trực tuyến về công tác cải cách hành chính ...
Thông báo về việc tổ chức Hội thi trực tuyến về công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2020 (13/11/2020)
Thông báo số 1290/TB-UBND ngày 11/11/2020 của UBND quận Liên Chiểu về việc tổ chức Hội thi trực tuy...
Hướng dẫn thi thử trực tuyến cải cách hành chính quận năm 2020 (10/11/2020)
  Công văn số 96/PNV ngày 09/11/2020 của Phòng Nội vụ quận Liên Chiểu hướng dẫn thi thử trực...
Bộ Biểu mẫu ngoài danh mục thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân cấp phường trên địa bàn quận Liên Chiểu (09/11/2020)
Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của UBND quận Liên Chiểu về việc ban hành Bộ Biểu m...
Thông báo Kết quả thi Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc quận Liên Chiểu năm học 2020 - 2021 (04/11/2020)
Thông báo số 1286/TB-UBND ngày 04/11/2020 của UBND quận Liên Chiểu về Kết quả thi Vòng 2 kỳ thi tuy...
Thông báo Danh sách thí sinh dự tuyển và phòng thi Vòng 2 - Kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc quận Liên Chiểu năm học 2020 - 2021 (30/10/2020)
Thông báo Danh sách thí sinh dự tuyển và phòng thi Vòng 2 - Kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp g...Liên kết web Liên kết web