Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 5 năm 2023 (02/06/2023)
Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 5 năm 2023:   TẢI VỀ ...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 4 năm 2023 (04/05/2023)
Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 4 năm 2023:   TẢI VỀ &nbs...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 3 năm 2023 (04/04/2023)
Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 3 năm 2023:   TẢI VỀ &nbs...
Tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội quí I và nhiệm vụ trọng tâm quí II năm 2023 (30/03/2023)
Báo cáo số 898/BC-UBND ngày 2/3/2023 của UBND quận Liên Chiểu về tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc...
Kết quả thực hiện nhiệm vụ an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Liên Chiểu trong Quý 1 năm 2023 (26/03/2023)
Báo cáo số 849/BC-UBND ngày 24/3/2023 của UBND quận Liên Chiểu về kết quả thực hiện nhiệm vụ an toà...
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh Quí I và nhiệm vụ trọng tâm quí II năm 2023 quận Liên Chiểu (16/03/2023)
  Báo cáo số 709/BC-UBND ngày 14/3/2023 của UBND quận Liên Chiểu về tình hình thực hiện nhiệm v...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 02 năm 2023 (07/03/2023)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 02 năm 2023:   TẢI...
Kết quả thực hiện mục tiêu về bình đẳng giới quận Liên Chiểu năm 2022 (15/02/2023)
Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 14/2/2023 của UBND quận Liên Chiểu về Kết quả thực hiện mục tiêu về bìn...
Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2022 (15/02/2023)
  Báo cáo số 306/BC-UBND ngày 13/2/2023 của UBND quận Liên Chiểu về công tác bảo vệ môi trường ...
Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu (06/02/2023)
  Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của UBND quận Liên Chiểu ban hành Chương trình công...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 7 2 9 2 7 9
Hôm nay: 5.814
Hôm qua: 13.444
Tuần này: 86.634
Tháng này: 140.594
Tổng cộng: 16.729.279
Đăng nhập