Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2021 (25/01/2021)
Báo cáo số 12/BC-UBND ngày 22/01/2021 về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng ...
Tình hình thực hiện công tác Dân số và phát triển năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (08/01/2021)
Báo cáo số 03/BC-BCĐ ngày 07/01/2021 của BCĐ Công tác dân số và phát triển quận Liên Chiểu về tình ...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 12 năm 2020 (06/01/2021)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 12 năm 2020 Từ ngày 01...
Kết quả thực hiện công tác Bình đẳng giới quận Liên Chiểu năm 2020 (28/12/2020)
Báo cáo số 337/BC-UBND ngày 24/12/2020 của UBND quận Liên Chiểu về Kết quả thực hiện công tác Bình ...
Báo cáo thực hiện công tác giảm nghèo năm 2020 (15/12/2020)
Báo cáo số 318/BC-UBND ngày 14/12/2020 của UBND quận Liên Chiểu về thực hiện công tác giảm nghèo nă...
Tình hình thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020 trên địa bàn quận Liên Chiểu (11/12/2020)
Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 09/12/2020 của Ban ATGT quận Liên Chiểu về Tình hình thực hiện công tác...
Công tác quản lý, khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật trên địa bàn quận Liên Chiểu (08/12/2020)
Báo cáo số 313/BC-UBND ngày 07/12/2020 của UBND quận Liên Chiểu về việc quản lý, khai thác, sử dụng...
Công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 (08/12/2020)
Báo cáo số 312/BC-UBND ngày 04/12/2020 của UBND quận Liên Chiểu về Công tác theo dõi thi hành pháp ...
Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (07/12/2020)
Báo cáo số 309/BC-UBND ngày 04/12/2020 của UBND quận Liên Chiểu về Tình hình thực hiện kế hoạch kin...
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 11 năm 2020 (01/12/2020)
Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 11 năm 2020 Từ ngày 01/11/2...Liên kết web Liên kết web