Đảng bộ Hòa Hiệp Bắc hội nghị chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (16/08/2019)
Chiều ngày 16/8, Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức Hội nghị chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc củ...
Liên Chiểu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo (09/08/2019)
Ngày 9/8, Quận ủy Liên Chiểu tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo và tuyên truyền mi...
Sơ kết công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (24/07/2019)
Sáng ngày 24/7, Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở quận Liên Chiểu hội nghị...
Hội nghị nghe thông tin thời sự năm 2019 (24/07/2019)
Sáng ngày 22/7, Đảng ủy phường Hoà Khánh Bắc tổ chức Hội nghị nghe thông tin thời sự năm 2019. ...
Liên Chiểu tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng (19/07/2019)
Chiều 18-7, Quận ủy Liên Chiểu hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nh...
Hòa Minh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm (11/07/2019)
  Sáng 10/7, Đảng ủy - UBND - UBMTTQVN phường Hòa Minh hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm...
Đảng bộ Hòa Hiệp Nam sơ kết 6 tháng năm 2019 (09/07/2019)
Sáng ngày 9/7, Đảng bộ phường Hòa Hiệp Nam sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 t...
Khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt 2/2019 (08/07/2019)
Sáng ngày 8/7, Ban Tuyên giáo Quận ủy Liên Chiểu khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng đợt 2/2019. ...
Quận ủy Liên Chiểu sơ kết công tác 6 tháng đầu năm (02/07/2019)
Sáng 2/7, Quận ủy Liên Chiểu tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm v...
Liên Chiểu hội nghị báo cáo viên Quận ủy (mở rộng) tháng 6/2019 (25/06/2019)
Chiều 24/6, Quận ủy Liên Chiểu hội nghị báo cáo viên mở rộng tháng 6 năm 2019. Tham dự hội nghị có ...
 

Liên kết web Liên kết web