Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (11/12/2019)
Sáng 11/12, quận Liên Chiểu khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 2...
Liên Chiểu tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (10/12/2019)
  Chiều 9/12, Quận ủy Liên Chiểu tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong...
Liên Chiểu khai giảng lớp bồi dưỡng công tác Đảng (09/12/2019)
Trong thời gian 2 ngày 9 và 10/12, Quận ủy Liên Chiểu tổ chức lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí th...
Liên Chiểu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tổ chức của Đảng (04/12/2019)
Sáng 4/12, Quận ủy Liên Chiểu tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tổ chức của Đảng năm 2019. ...
Đảng ủy Hoà Khánh Bắc Quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (04/12/2019)
Chiều ngày 28/11, Đảng ủy Hoà Khánh Bắc tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Ch...
Đảng ủy Hòa Hiệp Bắc hội nghị thông tin thời sự trong nước và quốc tế (26/11/2019)
Sáng ngày 26/11, Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc hội nghị thông tin thời sự trong nước và quốc tế cho c...
Giải pháp nào cho nước mắm Nam Ô? (22/11/2019)
Ngày 21/11, UBMTTQVN Quận Liên Chiểu tổ chức hội nghị phản biện xã hội về giải pháp hỗ trợ bảo tồn ...
Liên Chiểu quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35 (22/11/2019)
Chiều ngày 22/11, Quận ủy Liên Chiểu hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35 CT/TW của...
Liên Chiểu tập huấn thực hiện Hiệp định EVFTA và CPTPP (12/11/2019)
Sáng ngày 12/11, Phòng Kinh tế phối hợp Đoàn Thanh niên quận Liên Chiểu tổ chức Lớp tập huấn tuyên ...
Liên Chiểu: Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2019 (04/11/2019)
  Chiều ngày 1/11, Ban Tuyên giáo Quận ủy Liên Chiểu tổ chức Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính ...Liên kết web Liên kết web