Kỷ niệm 71 năm ngày Lưu trữ Việt Nam
Cập nhật lúc: 22:49 - 03/01/2017 Lượt xem: 439

Cách đây 71 năm, ngày 03 tháng 01 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa đã ký Thông đạt số 1CP/VP gửi các ông Bộ trưởng trong đó nêu rõ:"Xét rằng một vài công sở đã tự tiện hủy bỏ hay bán các công văn và hồ sơ cũ. Hành động ấy có tính cách phá hoại, vì sợ làm mất những tài liệu có giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết quốc gia. Vậy yêu cầu các ông Bộ trưởng ban chỉ thị cho nhân viên các sở phải gìn giữ tất cả các công văn, tài liệu và cấm không được hủy những công văn, tài liệu ấy nếu không có lệnh trên rõ rệt cho phép hủy bỏ. Xin nhắc rằng những hồ sơ hoặc công văn không cần dùng sau này sẽ phải gửi về những sở lưu trữ công văn thuộc Bộ quốc gia Giáo dục tàng trữ. Những viên chức không tuân lệnh này sẽ bị nghiêm trị". Thông đạt này chính là một trong những văn bản đầu tiên của Nhà nước ta về công tác lưu trữ, đặt nền móng quan trọng cho ngành Lưu trữ Việt Nam. 

http://lienchieu.danang.gov.vn/documents/10180/62606/Ngayluutru.jpg?t=1388710744009 http://lienchieu.danang.gov.vn/documents/10180/62606/Ngayluutru.jpg?t=1388710744009

Với ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của công tác lưu trữ đối với xã hội và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ngày 17 tháng 9 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1229/QĐ-TTg về ngày truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam, trong đó quyết định: "Ngày 03 tháng 01 hàng năm là ngày truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam - lấy tên là"Ngày Lưu trữ Việt Nam" với mục đích: Giáo dục truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của những người làm công tác lưu trữ và của toàn xã hội trong việc bảo vệ, phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Động viên phong trào thi đua lao động, nâng cao ý thức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Lưu trữ; Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong việc bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ".  

 

Đối với quận Liên Chiểu khi thành lập từ năm 1997 đến nay, công tác lưu trữ đã và đang dần đi vào nề nếp và có nhiều chuyển biến tích cực như: tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác lưu trữ đang từng bước được kiện toàn; Đã xây dựng về cơ bản các thể chế liên quan đến công tác lưu trữ; Công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác lưu trữ ngày càng được quan tâm và củng cố; Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ... 

Tuy nhiên, công tác lưu trữ của quận cũng đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó nổi lên ba khó khăn, thách thức cơ bản đó là: tình trạng kho lưu trữ quận và của các cơ quan đơn vị hiện nay chưa đáp ứng được tiêu chuẩn theo quy định, do đó gây khó khăn trong việc thu thập những tài liệu có giá trị lịch sử; Lượng tài liệu tồn đọng, tích đống tại các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ hiện hành còn nhiều, đòi hỏi một nguồn kinh phí không nhỏ trong công tác chỉnh lý; Công tác lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan ở nhiều cơ quan, đơn vị còn gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, trong năm 2017, có thể xem việc tập trung giải quyết ba khó khăn trên tại tất cả các cơ quan, đơn vị chính là bước cơ bản để đạt được những bước tiến toàn diện đối với công tác lưu trữ quận trong những năm sắp đến. 

Và nhân ngày kỷ niệm truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam năm 2017, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước cũng đã gửi đến lời chúc sức khỏe, thành công và chúc "Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lưu trữ trong cả nước hãy phấn đấu vượt mọi khó khăn, tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, hoàn thành sứ mệnh chính trị của Ngành Lưu trữ, bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia, góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, xứng đáng với niềm tin, sự quan tâm mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã dành cho". 

Hi vọng, cùng với sự phấn đấu của tất cả các cấp, các ngành, trong năm 2017, công tác lưu trữ quận sẽ gặt hái được nhiều thành công, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung của thành phố.  

 

Thủy Tiên - Phòng Nội vụ quận Liên Chiểu. 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 5 5 1 8 0 6 8
Hôm nay: 9.171
Hôm qua: 11.661
Tuần này: 32.536
Tháng này: 193.494
Tổng cộng: 15.518.068
Đăng nhập