Danh bạ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận
Cập nhật lúc: 16:39 - 29/09/2016 Lượt xem: 1967

 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

 

1. Ông: Đặng Công Chúng - Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

ĐTCQ: 0236 3.841.012

DĐ: 0914.039.229

Email: chungdc@danang.gov.vn

 

2. Ông: Lê Viết Hùng - Phó Trưởng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

ĐTCQ: 0236 3.730.807

DĐ: 0905.003.888

Email: hunglv@danang.gov.vn

 

--------------------------------------

* Quầy số 1: Lĩnh vực Chứng minh nhân dân

(Làm việc vào các ngày: Thứ 3, thứ 5 và sáng thứ 7 hàng tuần)

 

--------------------------------------

* Quầy số 2: Lĩnh vực Hộ khẩu

(Làm việc vào các ngày: Thứ 2, thứ 4 và sáng thứ 6 hàng tuần)

Bà: Nguyễn Thị Hoàng Liên

ĐTCQ: 0236 3.730.807

DĐ: 0988.575.616

 

--------------------------------------

* Quầy số 3: Lĩnh vực Giáo dục, Hội, Bảo trợ xã hội, Người có công, Tôn giáo, Vệ sinh an toàn thực phẩm

Bà: Thái Ngọc Đình

ĐTCQ: 0236 3.730.807

DĐ: 0905.462.000

Email: dinhtn@danang.gov.vn

 

--------------------------------------

* Quầy số 4: Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh, Thương mại, Thủy sản, Môi trường, Xây dựng nhà ở và Đầu tư xây dựng, Hạ tầng kỹ thuật đô thị và Giao thông vận tải

Bà: Ngô Thị Ánh Ngọc

ĐTCQ: 0236 3.730.807

DĐ: 01234.239.104

Email: ngocnta1@danang.gov.vn

 

--------------------------------------

* Quầy số 6: Lĩnh vực Chuyển nhượng, Thừa kế, Tặng cho Quyền sử dụng đất

Bà: 

ĐTCQ: 0236 3.730.807

DĐ: 

Email: @danang.gov.vn

 

--------------------------------------

* Quầy số 7: Lĩnh vực Chuyển mục đích sử dụng đất, Đăng ký, xóa đăng ký thế chấp

Bà: 

ĐTCQ: 0236 3.730.807

DĐ: 

Email: @danang.gov.vn

 

--------------------------------------

* Quầy số 8: Lĩnh vực Cấp đổi, cấp lại, cấp lần đầu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Tách và nhập thửa

Ông: Lê Viết Hùng 

ĐTCQ: 0236 3.730.807

DĐ: 0905.003.888

Email: hunglv@danang.gov.vn

 

--------------------------------------

* Quầy số 10: Lĩnh vực Hành chính - Tư pháp (Chứng thực -  Hộ tịch)

Bà: Ngô Thị Ánh Phượng

ĐTCQ: 0236 3.730.807

DĐ: 0932.450.084

Email: phuongnta1@danang.gov.vn

 

 

 
 

 
Liên kết web Liên kết web