Danh bạ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận
Cập nhật lúc: 16:39 - 29/09/2016 Lượt xem: 3375

 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

 

* Phụ trách Bộ phận: 

Ông: Bùi Công Năm - P. Chánh Văn phòng HĐND và UBND

ĐTCQ: 0236 3.769.776

DĐ: 0944.462.969

Email: nambc@danang.gov.vn

 

--------------------------------------

* Quầy số 1: Lĩnh vực Chứng minh nhân dân

(Làm việc vào các ngày: Thứ 3, thứ 5 và sáng thứ 7 hàng tuần)

 

--------------------------------------

* Quầy số 2: Lĩnh vực Hộ khẩu

(Làm việc vào các ngày: Thứ 2, thứ 4 và sáng thứ 6 hàng tuần)

Bà: Nguyễn Thị Hoàng Liên

ĐTCQ: 0236 3.730.807

DĐ: 0988.575.616

 

--------------------------------------

* Quầy số 3: Lĩnh vực Giáo dục; Hội; Bảo trợ xã hội; Người có công; Tôn giáo; Vệ sinh an toàn thực phẩm

Bà: Thái Ngọc Đình

ĐTCQ: 0236 3.730.807

DĐ: 0905.462.000

Email: dinhtn@danang.gov.vn

 

--------------------------------------

* Quầy số 4: Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh; Thương mại; Thủy sản; Môi trường; Xây dựng nhà ở và Đầu tư xây dựng; Hạ tầng kỹ thuật đô thị và Giao thông vận tải; Văn hóa; Xác nhận quy hoạch.

Ông: Dương Quốc Dũng - Chuyên viên phòng Quản lý đô thị quận

ĐTCQ: 0236 3.730.807

DĐ: 0906.571.517

Email: dungdq2@danang.gov.vn

 

--------------------------------------

* Quầy số 5: Lĩnh vực Giải tỏa - Đền bù

Bà: Thái Thị Thanh Liêm - Chuyên viên Ban Giải phóng mặt bằng quận

ĐTCQ: 0236 3.730.807

DĐ: 0935.686.105

Email: @danang.gov.vn

 

--------------------------------------

* Quầy số 6: Lĩnh vực Tách và nhập thửa; Chuyển nhượng, Thừa kế, Tặng cho Quyền sử dụng đất

Bà: Bùi Thị Ngọc Tuyền - Chuyên viên Chi nhánh VP Đăng ký đất đai tại Liên Chiểu

ĐTCQ: 0236 3.730.807

DĐ: 

Email: @danang.gov.vn

 

--------------------------------------

* Quầy số 7: Lĩnh vực Chuyển mục đích sử dụng đất; Đăng ký, xóa đăng ký thế chấp

Bà: Phùng Thị Xuân Phúc - Chuyên viên Chi nhánh VP Đăng ký đất đai tại Liên Chiểu

ĐTCQ: 0236 3.730.807

DĐ: 0985.552.055 

Email: @danang.gov.vn

 

--------------------------------------

* Quầy số 8: Lĩnh vực Cấp đổi, cấp lại, cấp lần đầu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông: Vũ Đức Phương - Chuyên viên Chi nhánh VP Đăng ký đất đai tại Liên Chiểu

ĐTCQ: 0236 3.730.807

DĐ: 0905.773.905

Email: hunglv@danang.gov.vn

 

--------------------------------------

* Quầy số 10: Lĩnh vực Hành chính - Tư pháp (Chứng thực -  Hộ tịch)

Bà: Nguyễn Thị Kim Thoa - Chuyên viên phòng Tư pháp quận

ĐTCQ: 0236 3.730.807

DĐ: 0905.454.993

Email: thoantk2@danang.gov.vn

 

--------------------------------------

* Quầy Hướng dẫn: Hướng dẫn các lĩnh vực, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến

Bà: Hà Thị Thơ - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND quận

ĐTCQ: 0236 3.730.807

DĐ: 0977.673.206

Email: thoht@danang.gov.vn

 

--------------------------------------

* Quầy Dịch vụ Bưu chính công ích: Dịch vụ trả kết quả thủ tục hành chính qua Bưu chính

Bà: 

ĐTCQ: 0236 3.730.807

DĐ: 

Email: @danang.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 
Liên kết web Liên kết web