Danh bạ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận
Cập nhật lúc: 16:39 - 29/09/2016 Lượt xem: 6448

 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

 

* Trưởng Bộ phận: 

Ông: Võ Khoa Nguyên - Chánh Văn phòng UBND quận

ĐTCQ: 0236 3.841.012

DĐ: 0983.257.957

Email: nguyenvk@danang.gov.vn

 

--------------------------------------

* Quầy số 1: Lĩnh vực Căn cước công dân

(Làm việc vào các ngày: Thứ 3, thứ 5 và sáng thứ 7 hàng tuần)

Bà: Nguyễn Đình Thảo Uyên - Công an quận

ĐTCQ: 0236 3.730.807

DĐ: 0905.170.125

 

Ông: Nguyễn Đức Hạnh - Công an quận

ĐTCQ: 0236 3.730.807

DĐ: 0916.511.113

--------------------------------------

* Quầy số 2: Lĩnh vực Hộ khẩu

(Làm việc vào các ngày: Thứ 2, thứ 4 và sáng thứ 6 hàng tuần)

Ông: Phạm Đình Thế - Công an quận

ĐTCQ: 0236 3.730.807

DĐ: 0905.677.089

 

--------------------------------------

* Quầy số 3: Bưu điện, Lĩnh vực Giáo dục; Hội; Bảo trợ xã hội; Người có công; Tôn giáo; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Đăng ký kinh doanh; Thương mại; Thủy sản; Môi trường; Văn hóa.

Bà: Trần Thị Minh Thư - Bưu điện

ĐTCQ: 0236 3.730.807

DĐ: 0935.608.092

Email: thuttm.bd@danang.gov.vn

 

--------------------------------------

* Quầy số 4: Xây dựng nhà ở và Đầu tư xây dựng; Hạ tầng kỹ thuật đô thị và Giao thông vận tải; Xác nhận quy hoạch.

Ông: Dương Quốc Dũng - Chuyên viên phòng Quản lý đô thị quận

ĐTCQ: 0236 3.730.807

DĐ: 0906.571.517

Email: dungdq2@danang.gov.vn

 

--------------------------------------

* Quầy số 5: Lĩnh vực Giải tỏa - Đền bù

Bà: Ngô Thị Thanh Vy - Chuyên viên Ban Giải phóng mặt bằng quận

ĐTCQ: 0236 3.730.807

DĐ: 0905.617.657

Email: vyntt4@danang.gov.vn

 

--------------------------------------

* Quầy số 6: Cấp đổi (không thay đổi); Chuyển nhượng, Thừa kế, Tặng cho Quyền sử dụng đất

Bà: Võ Thị Lý - Chuyên viên Chi nhánh VP Đăng ký đất đai tại Liên Chiểu

ĐTCQ: 0236 3.730.807

DĐ: 0905.525.087  

Email: lyvt2@danang.gov.vn

 

--------------------------------------

* Quầy số 7: Lĩnh vực Chuyển mục đích sử dụng đất; Đăng ký, xóa đăng ký thế chấp

Bà: Phùng Thị Xuân Phúc - Chuyên viên Chi nhánh VP Đăng ký đất đai tại Liên Chiểu

ĐTCQ: 0236 3.730.807

DĐ: 0905.713.203 

Email: phucptx@danang.gov.vn

 

--------------------------------------

* Quầy số 8: Lĩnh vực Cấp đổi, cấp lại, cấp lần đầu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Tách nhập thửa.

Ông: Nguyễn Bá Xất - Chuyên viên Chi nhánh VP Đăng ký đất đai tại Liên Chiểu

ĐTCQ: 0236 3.730.807

DĐ: 0905.123.282

Email: xatnb@danang.gov.vn

 

--------------------------------------

* Quầy số 10: Lĩnh vực Hành chính - Tư pháp (Chứng thực -  Hộ tịch)

Bà: Nguyễn Thị Kim Thoa - Chuyên viên phòng Tư pháp quận

ĐTCQ: 0236 3.730.807

DĐ: 0905.454.993

Email: thoantk2@danang.gov.vn

 

Bà: Đinh Ngô Thị Khánh Luy - Chuyên viên phòng Tư pháp quận

ĐTCQ: 0236 3.730.807

DĐ: 0935.725.995

Email: luydntk@danang.gov.vn

 

--------------------------------------

* Quầy Hướng dẫn: Hướng dẫn các lĩnh vực, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến

Bà: Hà Thị Thơ - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND quận

ĐTCQ: 0236 3.730.807

DĐ: 0977.673.206

Email: thoht@danang.gov.vn

 

--------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 7 2 9 6 8 6
Hôm nay: 6.221
Hôm qua: 13.444
Tuần này: 87.041
Tháng này: 141.001
Tổng cộng: 16.729.686
Đăng nhập