Danh bạ Lãnh đạo Mặt trận - Các đoàn thể
Cập nhật lúc: 07:54 - 20/01/2014 Lượt xem: 11538

 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 

1. Bà: Phan Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

ĐTCQ: 0236 3.845.100

DĐ: 0988.408.814

Email: hanhpth2@danang.gov.vn

 

2. Bà: Lữ Thị Kim Hoa  - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

ĐTCQ: 0236 3.845.100

DĐ: 0903.588.145

Email: hoaltk@danang.gov.vn

 

* QUẬN ĐOÀN

 

1. Ông:  Huỳnh Thanh Bình - Bí thư Đoàn TNCS HCM quận

ĐTCQ: 0236 3.845.200

DĐ: 0975.007.111

Email: binhht@danang.gov.vn

 

2. Bà: Phan Thị Bích Thuận - Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM quận

ĐTCQ: 0236 3.845.200

DĐ: 0901.998.099

Email: thuanptb1@danang.gov.vn

 

* LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

 

1. Ông: Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch LĐLĐ quận

ĐTCQ: 0236 3.841.721

DĐ: 0903.544.779

Email: thonv1@gmail.com 

 

2. Bà: Huỳnh Thị Ánh Nguyệt - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận

ĐTCQ: 0236 3.841.721 

DĐ: 0905.428.119

Email: nguyethta@danang.gov.vn

 
 

* HỘI CỰU CHIẾN BINH

 

1. Ông: 

ĐTCQ: 0236 3.841.712

DĐ: 

Email: 

 

2. Ông: Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh

ĐTCQ: 0236 3.841.712

DĐ:  0935.583.477

Email: binhnv2@danang.gov.vn

 

 

* HỘI NÔNG DÂN

 

1. Ông: Nguyễn Văn Dũng  - Chủ tịch Hội Nông dân

ĐTCQ: 0236 3.845.214

DĐ: 0935.548.306 

Email: dungnv11@danang.gov.vn

 

2. Bà: Nguyễn Thị Hiền - Phó Chủ tịch Hội Nông dân

ĐTCQ: 0236 3.845.214

DĐ: 0905.809.797 

Email: hiennt3@danang.gov.vn

 

 

* HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

 

1. Bà: Nguyễn Thị Thanh  - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

ĐTCQ: 0236 3.845.201

DĐ: 0983.488.525

Email: thanhnt5@danang.gov.vn

 

2. Bà: Dương Thị Mỹ Vinh  - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

ĐTCQ: 0236 3.845.201

DĐ: 

Email: @danang.gov.vn

 

* HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

 

1. Ông: Nguyễn Hữu Hà  - Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ

ĐTCQ: 0236 3.

DĐ: 0905.449.968  

Email: hanh1@danang.gov.vn

 

2. Ông: Ngô Văn Những - Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ

ĐTCQ: 

DĐ: 

Email: nhungnv1@danang.gov.vn

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 7 2 9 0 8 2
Hôm nay: 5.617
Hôm qua: 13.444
Tuần này: 86.437
Tháng này: 140.397
Tổng cộng: 16.729.082
Đăng nhập