Danh bạ điện thoại, email Lãnh đạo UBND quận
Cập nhật lúc: 07:44 - 20/01/2014 Lượt xem: 13086


* LÃNH ĐẠO UBND

 

1. Ông: Nguyễn Đăng Huy - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận

ĐTCQ: 0236 3.765.595

DĐ: 0983.443.340

Email: huynd3@danang.gov.vn

 

2. Ông: Nguyễn Hữu Thiết - QUV, Phó Chủ tịch UBND quận

ĐTCQ: 0236 3.841.583

DĐ: 0905.011.021

Email: thietnh@danang.gov.vn

 

3. Ông: Lê Văn Nghĩa - QUV, Phó Chủ tịch UBND quận

ĐTCQ: 0236 3.681.208

DĐ:  0914.135.153

Email: nghialv@danang.gov.vn

 

4. Ông: Nguyễn Nhường - QUV, Phó Chủ tịch UBND quận

ĐTCQ: 0236 3.621.997

DĐ: 0905.126.472

Email: nhuongn1@danang.gov.vn

 

* LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

 

1. Ông: Đặng Ngọc Tuấn - Chánh Văn phòng HĐND và UBND

ĐTCQ: 0236 3841.012

DĐ: 0905.001.177

Email: tuandn1@danang.gov.vn

 

2. Ông: Bùi Công Năm - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND

ĐTCQ: 0236 3.769.776

DĐ: 0944.462.969

Email: nambc@danang.gov.vn

 

3. Bà: Nguyễn Thị Liên - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND

ĐTCQ: 0236 3.681.205

DĐ: 0905.892.777

Email: liennt6@danang.gov.vn

 

4. Ông: Nguyễn Đây - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND

ĐTCQ: 

DĐ: 0914.080.568

Email: dayn@danang.gov.vn

 Liên kết web Liên kết web