Danh bạ điện thoại, email Lãnh đạo Hội đồng nhân dân quận
Cập nhật lúc: 03:38 - 20/01/2014 Lượt xem: 5524

 

1. Ông: Dương Thành Thị - Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND quận

ĐTCQ: 0236 3.842.182

DĐ: 0913.401.889

Email: thidt@danang.gov.vn

 

2. Ông: Phạm Minh - QUV, Phó Chủ tịch HĐND quận

ĐTCQ: 0236 3.681.209

DĐ: 0913.432.279

Email: minhp@danang.gov.vn

 

3. Ông: Đặng Ngọc Nhân - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND quận

ĐTCQ: 0236 3.841.580

DĐ:  0905.174.474

Email: nhandn@danang.gov.vn

 

4. Ông: Mai Thanh Quang - QUV, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận

ĐTCQ: 0236 3.733.546

DĐ: 0905.124.499

Email: quangmt1@danang.gov.vn

 

5. Ông: Huỳnh Ngọc Sơn - QUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND quận

ĐTCQ: 0236 3.772.963

DĐ: 0905.273.726

Email: sonhn@danang.gov.vn

 

6. Bà: Dương Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận

ĐTCQ: 0236 3.681.207

DĐ: 0935.850644

Email: thuydtt1@danang.gov.vn

 

7. Ông: Đồng Duy Lộc - Phó Trưởng Pháp chế HĐND quận

ĐTCQ: 0236 3.681.206

DĐ: 0914.083.235

Email:locdd@danang.gov.vn

 

 

 
 

Liên kết web Liên kết web