Danh bạ điện thoại, email Lãnh đạo Hội đồng nhân dân quận
Cập nhật lúc: 03:38 - 20/01/2014 Lượt xem: 6330

 

1. Ông: Đàm Quang Hưng - Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND quận

ĐTCQ: 0236 3.842.182

DĐ: 0913.438.589

Email: hungdq1@danang.gov.vn

 

2. Ông: Phạm Minh - QUV, Phó Chủ tịch HĐND quận

ĐTCQ: 0236 3.681.209

DĐ: 0913.432.279

Email: minhp@danang.gov.vn

 

3. Ông: Đặng Ngọc Nhân - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND quận

ĐTCQ: 0236 3.841.580

DĐ:  0905.174.474

Email: nhandn@danang.gov.vn

 

4. Bà: Dương Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận

ĐTCQ: 0236 3.681.207

DĐ: 0935.850644

Email: thuydtt1@danang.gov.vn

 

5. Ông: Lê Duy Du - Trưởng Ban Pháp chế HĐND quận

ĐTCQ: 0236 3.772.963

DĐ: 0935.956.842

Email: duld@danang.gov.vn

 

6. Ông: Đồng Duy Lộc - Phó Trưởng Pháp chế HĐND quận

ĐTCQ: 0236 3.681.206

DĐ: 0914.083.235

Email:locdd@danang.gov.vn

 

 

 
Liên kết web Liên kết web