Danh bạ điện thoại, email Lãnh đạo Hội đồng nhân dân quận
Cập nhật lúc: 03:38 - 20/01/2014 Lượt xem: 4843

 

 

Lãnh đạo HĐND quận

 

STT

 

 

Họ và tên

 

 

Chức vụ

 

 

ĐTCQ

 

 

Di động

 

Hộp thư

xxx@danang.gov.vn

1

 Dương Thành Thị

Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND quận

3.842182

0913.401889

thidt@danang.gov.vn

2

 Nguyễn Thanh Chương

Phó Chủ tịch HĐND quận

3.841580

0905.026628

chuongnt@danang.gov.vn

3

  Phạm Minh

Phó Chủ tịch HĐND quận

3.681.209

0913.432279

minhp@danang.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Kinh tế - Xã hội

 

STT

 

 

Họ và tên

 

 

Chức vụ

 

 

ĐTCQ

 

 

Di động

 

Hộp thư

xxx@danang.gov.vn

1

 Mai Thanh Quang

Trưởng ban

3.733546

0905.124499

quangmt1@danang.gov.vn

2

 Dương Thị Thanh Thủy

Phó trưởng ban

3.681207

0935.850644

Thuydtt1@danang.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Pháp Chế

 

STT

 

 

Họ và tên

 

 

Chức vụ

 

 

ĐTCQ

 

 

Di động

 

Hộp thư

xxx@danang.gov.vn

1

Huỳnh Ngọc Sơn

Trưởng ban

3.772963

0905.273726

sonhn@danang.gov.vn

2

Đồng Duy lộc

Phó trưởng ban

3.681206

0914.083235

locdd@@danang.gov.vn


 
 
Liên kết web Liên kết web