Mẫu đơn - Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo
Cập nhật lúc: 09:56 - 31/08/2015 Lượt xem: 446


MẪU ĐƠN - QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT

 

   I. Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.

     1. Quy trình giải quyết khiếu nại

     2. Quy trình giải quyết tố cáo

 

II. Mẫu đơn khiếu nại, tố cáo

     1.  Giấy ủy quyền khiếu nại.

     2.  Mẫu đơn tố cáo.

     3.  Mẫu đơn khiếu nại.

 

 
 

Liên kết web Liên kết web