Người thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên cho UBND phường Hòa Hiệp Bắc.
Cập nhật lúc: 07:42 - 08/10/2014 Lượt xem: 963


 Người thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
thường xuyên cho UBND phường Hòa Hiệp Bắc

(Theo Quyết định số .../QĐ-UBND ngày ... của Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc
về việc Giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí)

 

 

Ông :

Chức vụ :

Điện thoại cơ quan :

Di động :

Email :

 

Thân Đức Minh.

Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc.

05113.774055.

0905345387.

minhtd@danang.gov.vn.

 
 
 
 
 
Tin cùng chuyên mục 

Liên kết web Liên kết web