Người thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên cho UBND quận Liên Chiểu.
Cập nhật lúc: 03:20 - 08/10/2014 Lượt xem: 1041

 Người thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
thường xuyên cho UBND quận Liên Chiểu

Ông : Đặng Công Chúng

Chức vụ : Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận Liên Chiểu.

Điện thoại cơ quan : 05113.841.012.

Di động : 0913.432.279

Email : chungdc@danang.gov.vn.

 

   
 
 

 

 

 

 

 

                                

                         

          

                          

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Liên kết web Liên kết web